Abp Wiktor Skworc na uroczystości św. Józefa w Łodzi

2017-03-21 13:18
Abp Wiktor Skworc na uroczystości św. Józefa w Łodzi
Autor: brak danych

Kościół widzi w św. Józefie wzór męskiej pobożności - mówił w poniedziałek wieczorem arcybiskup katowicki Wiktor Skworc. Arcybiskup Skworc odprawił mszę święta w łódzkiej katedrze. W poniedziałek Kościół łódzki obchodził uroczystość św. Józefa - patrona diecezji.

Święty Józef wziął odpowiedzialność za Dziecko - Słowo Wcielone - mówił w Łodzi arcybiskup Wiktor Skworc. Z własnej woli i z pełną świadomością zgodził się związać swoje życie z życiem Słowa Wcielonego. Zgodził się na wszystkie wyrzeczenia, jakich wymagała od niego ta zupełnie wyjątkowa sytuacja. Wziął na siebie odpowiedzialność za Dziecko nie stawiając żadnych warunków i nie dopytując, jak długo to potrwa. Zgodził się być ojcem Dziecka Boga. Ojcem jedynym w swoim rodzaju. Ojcem w imieniu Boga. Ojcem proroczym, a równocześnie ojcem bardzo prawdziwym i bardzo konkretnym. Z tych właśnie względów Kościół widzi w św. Józefie wzór męskiej pobożności, która objawia się najpierw w bojaźni bożej, a także w posłuszeństwie Bogu; wreszcie w czułej miłości wobec Maryi i Jej Syna. Św. Józef uczy konsekwentnego ojcostwa, niezależnie od trudności i okoliczności. Uczy trwania przy dziecku i matce. To znaczy uczy wierności słowu danemu Bogu i człowiekowi. ZOBACZ ZDJĘCIA Postawa św. Józefa - podkreślał arcybiskup Wiktor Skworc - to także nauka wypełniania obowiązków ojcowskich. Jeszcze jednego uczy nas dzisiaj św. Józef. Nie mówi w Ewangeliach ani jednego słowa. On wypełnia wolę Boga czynem. Dzisiaj zalewa nas potok deklaracji i obietnic. Postawa św. Józefa przeczy takiemu podejścia do życia, obowiązków, powinności. Św. Józef milczy, choć przemawia czynem, konsekwencją, dyscypliną wewnętrzną. Jak najlepiej wypełnia swoje obowiązki wobec Maryi i Jezusa. Nie trzeba wielkiego wysiłku, aby zrozumieć, ile rzeczy musiał zrobić Józef, jako prawny ojciec Jezusa: z punktu widzenia ludzkiego, obywatelskiego i religijnego. W łódzkiej katedrze arcybiskupa metropolitę katowickiego witał biskup administrator - marek Marczak. Arcybiskupa Skworca do Łodzi na uroczystość św. Józefa zapraszał jeszcze ówczesny metropolita łódzki, arcybiskup Marek Jędraszewski. POSŁUCHAJ:

Abp Wiktor Skworc - ojcowskie obowiązki