Akcje pomocy Ukrainie: modlitwa Rady Konferencji Episkopatów Europy

2023-03-21 10:45
Akcje pomocy Ukrainie: modlitwa Rady Konferencji Episkopatów Europy
Autor: Adam Kuźmicki Akcje pomocy Ukrainie: modlitwa Rady Konferencji Episkopatów Europy

W intencji pokoju na Ukrainie modlili się wierni i łódzcy biskupi w bazylice katedralnej w Łodzi. W poniedziałek 20 marca wypadał "polski" dzień europejskiej modlitwy za Ukrainę.

O zaplanowanej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 40. dniowej modlitwie o sprawiedliwy i prawdziwy pokój dla Ukrainy na początku liturgii przypomniał abp łódzki Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki wyjaśniał, że modlitwa ta jest drugim najważniejszym motywem sprawowanej w katedrze Eucharystii. Poniedziałkowa Msza św., sprawowana w związku z wypadającą w niedzielę uroczystością św. Józefa, patrona diecezji łódzkiej, była także momentem zamknięcia prac synodu diecezjalnego i rozpoczęcia synodów parafialnych. W intencji Ukrainy zebrani w katedrze wierni modlili się podczas modlitwy wiernych i w formie suplikacji.

W tej modlitwie, która idzie przez całą Europę, dzisiaj modli się polski Kościół. I wszyscy biskupi, większość biskupów dzisiaj w katedrach odprawia Eucharystie w tej intencji: sprawiedliwego, dobrego pokoju na Ukrainie. Do tej modlitwy was też zapraszam. W szczególny sposób uczynimy to w modlitwie wiernych. Ostatnia intencja tej modlitwy to będzie intencja pokoju w Ukrainie. Potem odśpiewamy suplikację zamykając modlitwę wiernych. I ten śpiew suplikacji będzie naszą wielką, wielką modlitwą o pokój.

Intencja modlitwy wiernych:

Włączając się w ogólnopolską inicjatywę modlitewną "Łańcuch eucharystyczny" Rady Konferencji Episkopatów Europy módlmy się za naród ukraiński doświadczający rosyjskiej napaści wojennej. Za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, aby miłosierny Bóg powstrzymał przemoc, gwałt i zniszczenie; oraz żeby zapanował sprawiedliwy pokój. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Podczas liturgii związanej z uroczystością św. Józefa, patrona diecezji łódzkiej, abp Grzegorz Ryś wręczył także Złote i Srebrne Krzyże Archidiecezji Łódzkiej. Wyróżnienie to przyznawane jest od 1998 roku dla uhonorowania osób świeckich zasłużonych dla diecezji.