Akcje pomocy Ukrainie: punkt recepcyjny w Centrum Służby Rodzinie

2022-03-16 14:57
Punkt recepcyjny w Centrum Służby Rodzinie. Ks. Arkadiusz Lechowski
Autor: Adam Kuźmicki Punkt recepcyjny w Centrum Służby Rodzinie. Ks. Arkadiusz Lechowski

Nawet dwieście osób przyjąć może działający od poniedziałku nowy łódzki punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Punkt powstał w Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego.

W komfortowych warunkach przy Broniewskiego schronić się może około 170 osób. Ks. Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie podkreśla, że uchodźcy to przede wszystkim matki z dziećmi, stąd kierowana przez niego instytucja jest naturalnie gotowa na udzielanie im pomocy.

Stajemy przed bardzo ważnym istotnym wyzwaniem pomocy rodzinom, które do nas przybywają. Są to matki z dziećmi, dlatego dla nas było rzeczą oczywistą, że otwieramy przestrzenie aby pomagać. Żeby ten punkt recepcyjny był pierwszą pomocą. Robimy wszystko, żeby przy współpracy z urzędami i organizacjami pozarządowymi podchodzić do potrzeb tych osób bardzo indywidualnie. Tutaj mogą uzyskać takie pierwsze schronienie przynajmniej na 24 godziny.

Punkt przy Broniewskiego jest drugim, po działającym wcześniej w Łódzkim Domu Kultury, miejscem tymczasowego schronienia dla uchodźców. Urzędnicy wojewódzcy wspólnie z władzami miasta planują utworzyć kolejne bardzo duże centrum pomocy - zapowiada Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

Pierwszy punkt recepcyjny uruchomiliśmy w Łódzkim Domu Kultury, niedaleko dworca Łódź Fabryczna. Wiemy, że napływ uchodźców do tego punktu jest bardzo duży, są tam kolejki, jest ścisk. Pracujemy wspólnie z władzami miasta nad utworzeniem bardzo dużego punktu recepcyjnego, bardzo dużego centrum pomocy dla uchodźców. Ale zanim to zrobimy i stworzymy placówkę bardzo dużych rozmiarów, potrzebujemy wsparcia i pomocy na tym etapie, tu i teraz. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi, że możemy tutaj, w Centrum Służby Rodzinie, wspólnie z organizacjami pozarządowymi zbudować kolejny punkt recepcyjny.

ZOBACZ ZDJĘCIA

W punkcie w Centrum Służby Rodzinie uchodźcom pomagają wolontariusze związani z akcją Zupa na Pietrynie. mają już doświadczenie, bo wcześniej współtworzyli punkt w ŁDK-u, zwraca uwagę Michał Bogusławski z Zupy.

Organizując punkt recepcyjny w Łódzkim Domu Kultury mamy już dużo doświadczenia i wykorzystaliśmy je teraz w Centrum Służby Rodzinie. Wiemy jakie potrzeby mają osoby, które do nas trafiają. Wiemy co potrzebne jest dzieciom, co potrzebne jest matkom. I staraliśmy się to wszystko im tutaj zapewnić.

W spotkaniu prezentującym nowy łódzki punkt recepcyjny uczestniczyli także przedstawiciele Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz wojsk obrony terytorialnej.