Kleszczów-gmina Bełchatów. Decydujące starcie?

2021-09-06 22:03
Wojewoda chce wyciąć fragment gminy Kleszczów
Autor: Urząd Wojewódzki w Łodzi Na obszarze nieco ponad 2 tys. hektarów mieszka dziesięć osób i funkcjonuje Elektrownia Bełchatów.

Czy gmina Bełchatów będzie bogatsza kosztem gminy Kleszczów? Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przystanie na wniosek wojewody łódzkiego, może tak się stać. Chodzi o nieco ponad 2 tysiące hektarów, na których mieszka ledwie dziesięciu mieszkańców, ale... działa Elektrownia Bełchatów.

Obecnie dochód na mieszkańca gminy Kleszczów wynosi prawie 30 tysięcy złotych. Sąsiadująca z nią gmina Bełchatów musi zadowolić się dochodem znacznie niższym - według Ministerstwa Finansów wynosi jedynie 2 tysiące 242 zł. Tak duża różnica wynika z faktu, że zdecydowana większość gruntów należących do elektrowni i kopalni Bełchatów znajduje się na terenie gminy Kleszczów. I właśnie do jej skarbca trafia gros podatków uiszczanych każdego roku przez energetycznego molocha (podatek od nieruchomości, CIT, PIT, taksa eksploatacyjna).

Gmina Bełchatów, podkreślając, że w podobnym, jak Kleszczów, stopniu ponosi koszta istnienia elektrowni i kopalni. W 2019 roku złożyła wniosek o zmianę granic. Jednak wtedy rząd nie podjął takiej decyzji, tym bardziej, że Kleszczów zobowiązał się do stworzenia systemu redystrybucji podatków na rzecz innych gmin.

Według wojewody łódzkiego to zobowiązanie, mimo przyjęcia odpowiedniej uchwały, nie zostało wypełnione.

Gmina Bełchatów rozwija się dynamicznie i potrzebuje dodatkowych środków na infrastrukturę czy rozwój szkolnictwa, dlatego moja propozycja wydaje się sprawiedliwa i wprowadzająca harmonię społeczną na terenie powiatu

- podkreśla na swojej stronie internetowej wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński.

Wojewoda wnioskuje do MSWiA o wydzielenie z terenu gminy Kleszczów obrębu Wola Grzymalina i przyłączenie go do gminy Bełchatów. Na obszarze 2 tysięcy hektarów mieszka dziesięciu mieszkańców, ale położona jest Elektrownia Bełchatów. Jeśli resort zgodzi się na przyjęcie wniosku, dochód na mieszkańca w gminie Kleszczów spadnie do prawie 18 tysięcy złotych na mieszkańca (w dół o 40%), a w gminie Bełchatów wzrośnie do 8 tysięcy (w górę o 260%).

Jednak pozytywna dla wniosku wojewody decyzja ministra nie kończy sprawy. Swoje stanowisko, w ciągu 3 miesięcy, mają prawo przedstawić zainteresowane gminy. Dopiero wtedy resort zaprezentuje swoją rekomendację, która może być podstawą zmian w podziale administracyjnym spornego terenu. Według wojewody cała procedura ma szansę zakończyć się przed 1 stycznia 2022 r.