Bezpłatne posiłki dla uczniów z niezamożnych rodzin

2021-08-05 21:40

Rodzice lub opiekunowie jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego powinni załatwić formalności. Wystarczy zgłosić się do odpowiednich placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są we wszystkich dzielnicach Łodzi.

- Bezpłatny obiad w szkole lub posiłek w przedszkolu przysługuje dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł -mówi rzecznik MOPS Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak. Dochód to nie jedyne kryterium, które biorą pod uwagę urzędnicy. - Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. W szczególnych przypadkach bezpłatne posiłki są przyznawane na wniosek dyrektora placówki. Prośby o dofinansowanie można zgłaszać w jednym z 17 punktów pomocy społecznej na terenie miasta.