Caritas Archidiecezji Łódzkiej: Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

2023-09-20 11:19
Caritas Archidiecezji Łódzkiej: Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Autor: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Łódzkiej: Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Warsztaty, pielgrzymka na Jasną Górę, Msza św. - to działania związane z wypadającym w niedzielę 24 września Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. Łódzkie wydarzenia organizuje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, działające w łódzkiej Caritas od kilkunastu miesięcy.

Wydarzenia rozpoczynają się już w piątek, 22 września. W siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 odbędą się międzypokoleniowe warsztaty integracyjne, będzie też wspólny tort.

W sobotę 23 września podopieczni Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, ale także wolontariusze i pracownicy, pielgrzymują na Jasną Górę. Modlitewne spotkanie prowadzi tam bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Konferencji Episkopatu Polski.

Niedzielna Msza św. o godz. 12.00 odprawiona zostanie w kaplicy św. Krzysztofa przy kościele oo. jezuitów przy ul. Sienkiewicza w Łodzi. Msza św. sprawowana jest w obrządku grecko-katolickim. Zazwyczaj uczestniczą w niej wierni z parafii greckokatolickej pw. Ofiarowania Pańskiego w Łodzi.

Informacja Caritas Archidiecezji Łódzkiej nt. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom:

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest dla Caritas kolejną okazją do uwrażliwienia społeczeństwa polskiego na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. Zaplanowane wydarzenia mają też po raz kolejny zwrócić uwagę na codzienną działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które działa w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 108. Działalność Centrum jest efektem projektu „Wsparcie Caritas w Polsce dla osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie” finansowanego ze środków, które Caritas Polska otrzymała w ramach ogłoszonego po wybuchu wojny w Ukrainie Apelu Humanitarnego.

W czasie funkcjonowania Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Łodzi, łódzka Caritas objęła pomocą ponad 2500 osób. 400 uchodźców z Ukrainy skorzystało z warsztatów psychospołecznych. W ramach działalności Centrum udzielono ponad 600 godzin wsparcia psychologicznego oraz ponad 1000 godzin poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ponad 100 osób uczestniczyło w kursach języka polskiego. Uchodźcy korzystali również ze wsparcia prawnego, pomocy w tłumaczeniu dokumentów oraz szkoleń zawodowych.

Podopieczni Centrum uczestniczyli w różnego rodzaju aktywnościach integracyjnych - wyjazdach, wyjściach do obiektów kulturalnych, zajęciach plastycznych, arterapii, zajęciach z szycia oraz chóru. Pracownicy i wolontariusze Centrum zorganizowali również świąteczne spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, pikniki z okazji Dnia Dziecka, pikniki integracyjne dla rodzin, marsze, fleshmoby i innego rodzaju spotkania integracyjne.Działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Łódzkiej to również konkretne wsparcie w postaci paczek z żywnością i środkami higienicznymi, których wydano w tym czasie około 10 tysięcy oraz pomoc finansowa w postaci bonów i e-kodów na zakupy, z których skorzystało 800 osób.