Caritas: Iwona Sitarska z Nagrodą Miasta Łodzi

2017-05-13 16:57
Iwona Sitarska z Nagrodą Miasta Łodzi
Autor: Archiwum Caritas w Łodzi

W poniedziałek, 15 maja 2017 roku, o godz. 11:00, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, wręczone zostaną Nagrody Miasta Łodzi. Jednym z laureatów tegorocznej nagrody jest Iwona Sitarska, lekarz i kierownik hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Nagroda Miasta Łodzi przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej. Oprócz prestiżu, nagroda ma również wymiar finansowy. Laureaci otrzymują 25 tysięcy złotych.

Pani dr Iwona Sitarska jest lekarzem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w 2010 roku - tytuł specjalisty medycyny paliatywnej. Pani doktor związana jest z Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 1995 roku, czyli od początku działalności, początkowo jako lekarz - wolontariusz, następnie jako kierownik medyczny oraz lekarz. W 2002 roku została powołana na stanowisko Kierownika NZOZ Caritas oraz koordynatora wolontariatu. Pod kierownictwem Pani doktor, Hospicjum Caritas z małej jednostki, opartej początkowo jedynie o wolontariat i opiekującej się zaledwie kilkoma pacjentami, stało się w ciągu kilku lat profesjonalnym ośrodkiem hospicyjnym w zakresie paliatywnej opieki domowej, jednym z najważniejszych w Łodzi. Dzięki staraniom Pani doktor, w 2003 roku przy NZOZ Caritas powstała poradnia medycyny paliatywnej. Obecnie Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej kierowane przez Panią doktor udziela pomocy ponad 300 pacjentom rocznie, jednoczasowo sprawując opiekę nad 45 ciężko chorymi pacjentami w ramach hospicjum domowego oraz 100 pacjentami poradni medycyny paliatywnej. Na zespół hospicyjny składa się ponad 20 osób personelu medycznego i administracyjnego oraz około 50 wolontariuszy wspierających działania medyków i hospicjum. W 2014 roku w dowód uznania dla profesjonalizmu i doświadczenia, Pani doktor została powołana przez Wojewodę Łódzkiego na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. W 2015 roku otrzymała nagrodę specjalną Ubi Caritas. Nagroda została ustanowiona przez dyrektora Caritas Polska dla wyróżnienia osób i instytucji związanych z Caritas i wspierających jej działalność. Praca zawodowa Pani doktor oraz służba chorym jest przykładem wcielenia w życie idei i zasad ruchu hospicyjnego, który widzi w pacjencie przede wszystkim bliźniego, w pełni jego człowieczeństwa. Pani doktor, jak nikt inny, rozumie, że pacjent hospicjum, to przede wszystkim człowiek, któremu oprócz wiedzy medycznej i pomocy materialnej należy ofiarować przede wszystkim miłość. Jest ona osobą o głębokich wartościach duchowych i religijnych, które realizuje we własnym życiu, dając przez to świadectwo innym. Kładzie także duży nacisk na formację duchową i religijną pracowników oraz wolontariuszy hospicjum. Warto podkreślić, że dzięki wysokim standardom i kwalifikacjom, jakie Pani doktor stawia pracownikom i wolontariuszom, hospicjum Caritas cieszy się wysokim uznaniem zarówno wśród chorych, jak i rodzin pacjentów. (Materiał prasowy - Tomasz Kopytowski, Caritas Archidiecezji Łódzkiej)