Caritas: rozliczanie PIT-ów

2020-02-10 11:57
Caritas: rozliczanie PIT-ów
Autor: Archiwum Caritas

O przekazywanie 1% z rozliczanych PIT-ów apeluje Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Jak co roku, poza prośbą, Caritas oferuje też pomoc w wypełnianiu PIT-ów.

Pieniądze z "jednego procenta", jakie trafiają do Caritas, przeznaczane są na działalność w ciągu całego roku - podkreśla Tomasz Kopytowski. Te środki z 1% wspierają dożywianie dzieci i seniorów w świetlicach i domach dziennego pobytu. Są bardzo ważne w dofinansowaniu leczenia czy rehabilitacji. To są środki, z których dofinansujemy leki dla osób, które same tych lekarstw nie mogą sobie wykupić. To pieniądze, które służą rozwojowi wolontariatu, zwłaszcza wolontariatu hospicyjnego. Dużo bardzo ważnych dzieł, które możemy przez cały rok realizować. Caritas Archidiecezji Łódzkiej pomaga też wypełnić formularze podatkowe. Może to być potrzebne zwłaszcza osobom, które korzystają z różnych ulg i odliczeń. Lista punktów, w których czekają specjaliści od podatków:

  • siedziba główna Caritas, przy ul. Gdańskiej 111, w godz. 8:30–16:00;
  • Punkt Pomocy Charytatywnej, przy ul. Wólczańskiej 108, w godz. 8:00–16:00;
  • Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Odolanowskiej 46, w godz. 9:00–18:00;
  • Biuro Wolontariatu, przy ul. Piotrkowskiej 85, w godz. 11:00–15:00;
  • Zakład Aktywności Zawodowej, przy ul. Gogola 12, w godz. 8:00–15:00;
  • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II, al. Śmigłego Rydza 24/26, w godz. 8:00–20:00;
  • Siedziba Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej, przy ul. Zgierskiej 121, w godz. 10:00–16:00.

Tomasz Kopytowski: 1 procent