Caritas: turnus Ama Deum

2018-07-09 11:47
Caritas: turnus Ama Deum
Autor: Archiwum Caritas w Łodzi

Skończył się, trwający od 25 czerwca, turnus rehabilitacyjny Ama Deum, organizowany wspólnie przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W ramach turnusu czterdzieścioro niepełnosprawnych dzieci wypoczywało i korzystało z rehabilitacji w ośrodku Caritas w Drzewocinach.

Ze względu na stopień niepełnosprawności dzieci uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym Ama Deum niemal każdy uczestnik miał swojego opiekuna. Z wolontariuszami, klerykami, organizatorami wypoczynku - a przede wszystkim uczestnikami - rozmawiał Łukasz Głowacki. Pieniądze na organizację turnusu rehabilitacyjnego i zapewnienie fachowej opieki dzieciom niepełnosprawnym klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zbierali w niemal wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej. W Drzewocinach, ośrodku kolonijnym Caritas, w poniedziałek 9 lipca rozpoczął się kolejny turnus, tym razem typowo kolonijny. Na koloniach Caritas wypoczywa 80 dzieci z terenu archidiecezji. CZYTAJ TAKŻE:

POSŁUCHAJ:

Turnus Ama Deum