Modlitwa ekumeniczna: wspólnota Chemin Neuf

2019-01-18 22:08
Modlitwa ekumeniczna: wspólnota Chemin Neuf. Pastor Leszek Wakuła.
Autor: brak danych

Pastor Leszek Wakuła z Kościoła Baptystów w Łodzi głosił Słowo w kaplicy łódzkiej wspólnoty Chemin Neuf. W piątek wieczorem - 18 stycznia 2019 roku - w Łodzi rozpoczęły się Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne nabożeństwo w kaplicy Chemin Neuf przy Jaracza w Łodzi to pierwsze spotkanie wiernych różnych Kościołów w ramach tegorocznego cyklu modlitw o jedność chrześcijan w Łodzi. W katolickiej kaplicy Ewangelię czytał i komentował pastor Kościoła Baptystów - Leszek Wakuła. Mówił między innymi o konieczności przedkładania chwały bożej nad ludzką. Bywa tak, że łatwo jest wypełniać listę zasad: to wolno, tego nie wolno; a zapomnieć o Duchu. Tak szybko zapominamy o tym przesłaniu nowotestamentowym, które mówi, że litera zabija, a Duch ożywia. Dlatego zechciejmy i my dzisiaj wziąć do serca słowa Jezusa i pamiętać, aby okazywać miłosierdzie ubogim. Aby unikać przypodobywania się ludziom, pragnąc przypodobać się Bogu. Abyśmy i my okazywali ofiarność, sprawiedliwość; pilnowali swoich serc od chciwości i pożądania. Nie szukali ludzkiej chwały, ale chwały bożej. ZOBACZ ZDJĘCIA W trakcie nabożeństwa świadectwo swojej drogi do ekumenizmu złożyła Katarzyna Łuszkiewicz ze wspólnoty. Kolejne ekumeniczne nabożeństwa w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan to: sobota, 19 stycznia - katedra prawosławna przy Kilińskiego w Łodzi, niedziela 20 stycznia - łódzka katedra rzymskokatolicka przy Piotrkowskiej. POSŁUCHAJ:

Pastor Leszek Wakuła