Modlitwy ekumeniczne. Bp Marek Marczak: osobiste zaangażowanie

2023-01-19 11:48
Modlitwy ekumeniczne. Bp Marek Marczak: osobiste zaangażowanie
Autor: Adam Kuźmicki Modlitwy ekumeniczne. Bp Marek Marczak: osobiste zaangażowanie

Próbę zdefiniowania pojęcia ekumenizmu podjął biskup Marek Marczak w kościele starokatolickim mariawitów pw. Św. Anny i Św. Marcina w Strykowie. W środę, 18 stycznia, odprawione tam zostało kolejne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bp Marczak głosił kazanie do wiernych różnych wyznań chrześcijańskich.

Mówiąc o ekumenizmie bp Marek Marczak zwracał m. in. uwagę na indywidualny wymiar zaangażowania w budowanie wspólnoty między Kościołami chrześcijańskimi.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Podczas naszych wspólnych modlitw o jedność chrześcijan chcemy wołać do Boga, abyśmy odpowiadali na Jego wolę, na Jego pragnienie bycia razem. Abyśmy szukali tego, co nas łączy, a nie dzieli. Abyśmy otwierali nasze serca na Jego obecność i Jego wolę. Podczas tych modlitw o jedność chrześcijan powinniśmy sobie stawiać pytanie: nie czy i kiedy dojdzie do zjednoczenia chrześcijan. Ale przede wszystkim o moje osobiste zaangażowanie w modlitwę ekumeniczną. W gesty jedności z moimi braćmi i siostrami w wierze, choć może z różnych wspólnot.

W świątyni Kościoła starokatolickiego mariawitów nabożeństwo ekumeniczne w ramach corocznych spotkań modlitewnych "o jedność chrześcijan" zorganizowane zostało po raz pierwszy. Kolejne nabożeństwa zaplanowano w zgierskiej świątyni ewangelickiej i w Pabianicach u metodystów. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan w regionie łódzkim trwają od 7 stycznia. Wcześniej modlitwy odbywały się w świątyniach w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Zelowie. W najbliższą niedzielę, 22 stycznia, w kościele Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie w nabożeństwie ekumenicznym udział weźmie bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego.