Ukryte życie parafii 3 marca 2023 r.

2023-03-03 12:29
Ukryte życie parafii 3 marca 2023 r.
Autor: materiały wojewody łódzkiego Ukryte życie parafii 3 marca 2023 r.

Ukryte życie parafii 3 marca 2023 r.

Pomnik o. Stefana Miecznikowskiego

Pomnik o. Stefana Miecznikowskiego stanąć ma przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża przy ul. Sienkiewicza w Łodzi, obok istniejącego w tym miejscu pomnika-krzyża Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Decyzję o postawieniu pomnika podjął wojewoda łódzki. Pomnik ma zostać odsłonięty w sierpniu, w dniu urodzin duchownego. O. Stefan Miecznikowski był duszpasterzem akademickim, później także kapelanem łódzkiej Solidarności. W czasie stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin ludzi zatrzymywanych, aresztowanych i internowanych. Otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi.

Procenty na świetlicę

O przekazywanie odpisu podatkowego na parafialną świetlicę środowiskową apeluje działający przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu oddział Akcji Katolickiej. Od przyszłego piątku, 10 marca, PIT z odpisem na ten cel można rozliczać także w kancelarii parafii. Świetlica prowadzona w Zgierzu przez Akcję Katolicką to m. in. edukacyjne i wychowawcze zajęcia wyrównawcze, pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rówieśniczych, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży czy półkolonie. Uczestnicy zajęć prowadzonych w świetlicy dostają także posiłek.