Ukryte życie parafii 4 listopada 2022 r.

2022-11-04 6:24
Ukryte życie parafii 4 listopada 2022 r.
Autor: Adam Kuźmicki Ukryte życie parafii 4 listopada 2022 r.

Ukryte życie parafii 4 listopada 2022 r.

Gdzie zjeść

Wykaz instytucji charytatywnych i świadczących różne formy pomocy, ich adresy i telefony oraz godziny pracy zawiera nowe wydanie przewodnika po Łodzi "Gdzie zjeść, spać, umyć się, otrzymać wsparcie specjalistów". Wydawana od pięciu lat i aktualizowana co roku książeczka służyć ma osobom potrzebującym wsparcia, a także tym wszystkim, którzy chcą pomóc, ale w konkretnej sprawie nie wiedzą, gdzie skierować potrzebującego. Przewodnik zawiera informacje o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych, jadłodajniach i lodówkach społecznych, miejscach wydawania ubrań, punktach pomocy medycznej czy instytucjach oferujących specjalistyczne poradnictwo. Poza adresami poszczególnych placówek książeczka zawiera też mapki przybliżające ich lokalizację. Nowe wydanie bezpłatnego przewodnika dostępne jest od 13 listopada, czyli od Światowego Dnia Ubogich. Książeczkę można dostać w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi, trafia także do parafialnych zespołów Caritas. Publikacja dostępna jest także w większości działających w Łodzi placówek, stowarzyszeń i fundacji świadczących pomoc charytatywną.

Rada parafialna

Informację o nowej Radzie Parafialnej podała na swojej stronie internetowej parafia Wszystkich Świętych w Grocholicach koło Bełchatowa. Rada składa się z czteroosobowej Rady Ekonomicznej, która z kolei wchodzi w skład większego, liczącego 21 osób, ciała. Z opublikowanej przez parafię informacji wynika, że zarówno powołanie 21-osobwej Rady Parafialnej, jak i jej skład zostały zatwierdzone przez abpa Grzegorza Rysia. Listę nazwisk osób wchodzących w skład Rady znaleźć można na stronie grocholickiej parafii.