WFOŚiGW w Łodzi pomoże po nawałnicy

2021-07-23 19:49

Likwidacja skutków nawałnicy w województwie łódzkim nadal trwa. Finansową pomoc oferuje też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządy mogą liczyć na wsparcie finansowe.

- Tych zdarzeń było bardzo dużo, bo ponad 3400. zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję aby rozszerzyć katalog kosztów kwalifikowalnych i przeznaczyć kwoty do 200 tysięcy złotych na samorząd - tłumaczy Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu - Pieniądze zostaną przeznaczone na usuniecie i utylizację odpadów, na przykład azbestu czy blachy z dachów, na uprzątnięcie wiatrołomów czy wykrotów, na urządzenia techniczne, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową czy tez gospodarkę odpadami - mówi Wojciech Miedzianowski Szczegółowe informacje i wniosek można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. kb