Wystawa szopek na poczcie w Łodzi

2022-12-09 12:08
Wystawa szopek na poczcie w Łodzi
Autor: Adam Kuźmicki Wystawa szopek na poczcie w Łodzi

Świadectwem wiary nazwał łódzki biskup pomocniczy Ireneusz Pękalski pasję tworzenia szopek. Łódzki hierarcha w czwartek, 8 grudnia, otwierał wystawę szopek ludowych w holu poczty przy al. Kościuszki w Łodzi.

Bp Ireneusz Pękalski podkreślał, że twórcy ludowi rzeźbiący szopki odnoszą się do wydarzeń historycznych i religijnych, a nie magicznych.

Jako twórcy przedstawiają nam owoc swojej pracy, ale, jestem także o tym przekonany, świadectwo swojej wiary. Dlatego, że szopka Bożonarodzeniowa ma określone religijne przesłanie. Jest ona bowiem przypomnieniem wydarzenia historycznego, nie magicznego. Wydarzenia historycznego przyjścia na świat Tego, Który został nazwany w Starym Testamencie, ale objawił się także w pełni jako Emanuel, czyli inaczej "Bóg z nami".

ZOBACZ ZDJĘCIA

Wystawa szopek na poczcie to prezentacja ponad 30-tu rzeźb i konstrukcji twórców ludowych ze wszystkich regionów kraju i reprezentujących różnorodne style rzeźbiarskie i tradycje ludowe. Wszystkie eksponaty pochodzą z kolekcji Macieja Balceraka.

Zachwycają mnie swoim pięknem, swoim autentyzmem, i tym, że artyści wyrażają przez nie swoje uczucia, emocje, swoją duchowość. Nieprzypadkowo tematy sakralne to główny obszar zainteresowań artystów ludowych. Sama szopka jest ich ulubionym, umiłowanym tematem.

Twórcą jednej z prezentowanych w urzędzie pocztowych szopek jest Tadeusz Kacalak z Kutna. Poza rzeźbieniem on także zajmuje się zbieraniem sztuki ludowej. Sam przyznaje, że zarówno tworzenie jak i popularyzowanie traktuje jako misję.

Dzisiaj, po 50 latach obdarowany tym talentem Bożym, mogę powiedzieć, że to nie ode mnie wyszło. Ja to czuję, że dostałem taką misję: mam tworzyć na chwałę Pana naszego, w Którego bardzo wierzę. I mam rozszerzać piękno polskiej rzeźby ludowej.

Na poczcie przy al. Kościuszki wystawę szopek oglądać można do 22 grudnia.