2 LBOT: Lubelscy terytorialsi szkolą nauczycieli

2023-04-15 11:25

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT przeprowadzili pierwsze szkolenie doskonalące dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział 45 pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa lubelskiego.

Wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli lubelscy terytorialsi rozpoczęli cykl szkoleń objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie. Są to dwudniowe szkolenia prowadzone przez instruktorów 2 Lubelskiej Brygady OT dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu. Celem szkoleń jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzonych zmian w podstawie programowej przedmiotu, polegających na wzbogaceniu treści nauczania o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzeleckich czy podstawami ratownictwa taktycznego. Pierwsze szkolenie dla nauczycieli z Lubelszczzny odbywało się w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy na polu walki, cyberbezpieczeństwo w wymiarze wojskowym czy praktyczne posługiwanie się bronią to tylko niektóre zagadnienia, które zostały zrealizowane podczas wykładów i warsztatów. W pierwszym z serii zaplanowanych szkoleń, uczestniczyło 45 pedagogów, którzy podczas zajęć praktycznych mieli okazję nauczyć się, m.in. zakładania stazy taktycznej, prawidłowego przyjmowania postaw strzeleckich, częściowego rozkładania i składania broni oraz zasad strzelania z karabinka. Zdobyte umiejętności mogli sprawdzić na wojskowym trenażerze wykonując strzelania – mówi por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Program szkolenia doskonalącego dla nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany we współpracy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych LSCDN oraz specjalistów pionu szkolenia 2 Lubelskiej Brygady OT. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród lubelskich pedagogów. Najbliższe terminy szkoleń to 11.05 oraz 16.06.2023 r.

Źródło: 2 LBOT/WOT