Abp S. Budzik: Archikatedra dla każdego kapłana jest Wieczernikiem, a zarazem Nazaretem

2022-04-14 13:27
abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski
Autor: Archidiecezja lubelska abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski

We wszystkich katedrach świata dzisiaj, przed południem, była sprawowana Msza św. Krzyżma. To msza na pamiątkę ustanowienia w Wielki Czwartek sakramentu kapłaństwa. W tym dniu biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo, a zebrani w katedrze kapłani odnawiają śluby kapłaństwa.

Msza św. Krzyżma, którą biskup koncelebruje z kapłanami z terenu diecezji i w czasie, której konsekruje święte krzyżmo oraz błogosławi inne oleje uważa się za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą.

W tym dniu jesteśmy zaproszeni do wieczernika, do tej sali na górze Chrystus zaprosił na Ostatnią Wieczerzę swoich uczniów. W czasie tej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. To dwa sakramenty, które są ze sobą ściśle powiązane: nie ma sakramentu kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma sakramentu Eucharystii bez kapłaństwa" - mówił w czasie mszy św. w Archikatedrze lubelskiej abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

W słowach kierowanych do kilkuset kapłanów, którzy zgromadzili się w Archikatedrze lubelskiej, metropolita lubelski podziękował duszpasterzom za ich kapłański trud w codziennym niesieniu wiernych Dobrej Nowiny.

Dziękuję za głoszenie Słowa Bożego, za sprawowanie świętych sakramentów, za prowadzenie wiernych drogami zbawienia. W czasie tej mszy poświęcamy święte oleje: oleje chorych, oleje katechumenów i Krzyżmo święte. To Krzyżmo, którym namaszczamy przy trzech sakramentach, tych, które przyjmujemy tylko raz w życiu. Przypominam nam to fakt, że wszyscy wierni – ochrzczeni i bierzmowani - uczestniczą w kapłaństwie powszechnym, a my przez namaszczenie naszych dłoni olejem w sakramencie kapłaństwa uczestniczymy w kapłaństwie ministerialnym, służebnym. Bo mamy służyć, pochylać się nad tymi, którzy cierpi. Tak jak Chrystus pochylił się przed apostołami, aby umyć im nogi – kontynuował abp. S. Budzik.

Świętym krzyżmem konsekrowanym przez biskupa namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich do przyjęcia chrztu. Wreszcie olej chorych pokrzepia tych, którzy zapadli na zdrowiu. Metropolita lubelski w kazaniu zwrócił uwagę na historię zbawienia, która opisana na kartach Starego i Nowego testamentu nawiązuje do powołania do kapłaństwa.

W Ewangelii św. Łukasza historia zbawienia zatacza wielkie koło. Słowa Proroka Izajasza spełniły się w Jezusie, w słudze Pańskim, namaszczonym Duchem Świętym. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień Szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi – tak lokalizuje św. Łukasz to wydarzenie, w którym spełnia się zapowiedź Starego Przymierza. To Jezus jest namaszczony i posłany, aby wybierać i namaszczać. Namaszczać Duchem Świętym i posyłać robotników na swoje żniwo zbaw8ienia i pojednania – dodał abp. S. Budzik.

W słowach skierowanych do kapłanów abp Budzik zwrócił uwagę, że dzisiaj - w trakcie Mszy Krzyżma - spotkali się ponownie w Archikatedrze tak jak przed laty, gdy właśnie tutaj - w Matce Kościołów- zaczynało się kapłaństwo każdego księdza.

Ta świątynia to Wieczernik – Wieczernik kapłaństwa i Eucharystii. Jest to zarazem Nazaret, gdzie Matka Boża Katedralna wychowuje swoich synów kapłanów. Wskazuje na Jezusa, którego trzyma w dłoniach. Wskazuje na niego jako na drogę, prawdę i życie. I mówi do nas: zróbcie wszystko cokolwiek Wam zleci, cokolwiek Wam powie. Wspominamy dzisiaj ów moment, w którym Duch Święty spoczął na nas, kiedy nas namaścił i posłał, abyśmy podjęli zbawczą misję Jezusa Chrystusa. Abyśmy szli między ludzi i rozdawali im Jego słowo, Jego ciało, Jego przebaczenie, a przede wszystkim, abyśmy z miłością pochylali się nad każdym człowiekiem w duchu pokornej służby – zakończył abp S. Budzik.

Msza św. Krzyżma kończy w Kościele okres Wielkiego Postu. Wieczorem - Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się Triduum Paschalne przygotowujące wiernych do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Transmisja Mszy św. z Archikatedry lubelskiej na antenie Radia Plus rozpocznie się o godzinie 18.00. Mszy św. będzie przewodniczył i homilie wygłosi bp. Artur Miziński, Sekretarz KEP.