„Adwokaci rozjaśniają prawo” – akcja edukacyjna dla młodzieży

2022-09-23 19:24
Adwokaci rozjaśniają prawo
Autor: ORA Lublin Ogólnopolska akcja edukacyjna "Adwokaci rozjaśniają prawo"

Edukują jak bezpiecznie korzystać z Internetu, zakupów online, gier, pobierania filmów, a także uczą jak poszanować i chronić dobra osobiste w Internecie. W Polsce trwa I edycja akcji edukacyjnej "Adwokaci rozjaśniają prawo".

Akcja edukacyjna organizowana jest przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Edukacji Prawnej NRA „Adwokaci rozjaśniają prawo” . W blisko 100 szkołach w kraju uczniowie będą się edukować w zakresie bezpiecznego korzystania Internetu, z zakupów online, korzystania z gier, pobierania filmów itp.

Akcja realizowana jest na terenie całej Polski w blisko 100 szkołach, które zgłosiły się do projektu. Tam adwokaci i aplikanci adwokaccy prowadzą zajęcia dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II klas liceów oraz dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W akcji biorą udział adwokaci i aplikanci z 24 izb adwokackich z całego kraju w tym także z Izby Adwokackiej w Lublinie.

W samym Lublinie udział w akcji biorą trzy szkoły. Dotychczas w lekcjach prowadzonych przez naszych adwokatów i aplikantów adwokackich wzięło udział ok. 120 uczniów. W kolejnych dniach adwokaci przeprowadzą lekcje dla ponad 300 następnych uczniów dla szkół średnich, technikum oraz dla klas VII i VIII szkoły podstawowej. W akcję zaangażowanych jest kilkunastu adwokatów i aplikantów z Lubelskiej Izby Adwokackiej. W dalszej perspektywie akcja ma mieć charakter cykliczny - wyjaśnia adw. Sara Lipert, koordynatorka akcji na terenie Lubelskiej Izby Adwokackiej.

Średnio co sekundę ktoś, często nieświadomie, dokonuje jakiejś czynności prawnej przez Internet. Zakupy online, koncerty, filmy i gry: coraz więcej aktywności przenosi się do świata wirtualnego, gdzie - szczególnie na młodych - czeka wiele zagrożeń prawnych. Adwokaci wychodzą z inicjatywą, by pokazać młodzieży, jak uniknąć zagrożeń.

Pierwsza edycja akcji skupia się przede wszystkim na zagrożeniach związanych z poruszaniem się w sieci, ale w aspekcie cywilnym. Adwokaci i aplikanci naszej izby rozmawiają z młodzieżą na temat zakupów online, wykorzystaniem czyjegoś wizerunku w sieci, kwestii ochrony dóbr osobistych pod kątem aktywności internetowej. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby pokazać uczniom konkretne przykłady z naszej praktyki. Aby młodzi ludzie zobaczyli jakie mają prawa, ale także jakie mają obowiązki i jakie konsekwencje wiążą się z działalnością w sieci np. za rozpowszechnianie w internecie zdjęcia innych osób - co obecnie jest niezwykle powszechnym zjawiskiem – dodaje adw. S. Lipert.

Do tego zjawiska w czasie jednej z lekcji dla uczniów klasy prawniczej III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej odwołał się adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, który zaprezentował aspekt wolności słowa w oparciu o sprawę Dody, w której sprawie w ostatnim czasie wyrokował Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Internet to jest bardzo duża część życia młodych ludzi i warto ich uświadamiać na temat prawnych aspektów tej części ich życia. I taki jest cel tej akcji: aby zwiększać świadomość prawną wśród młodych osób i uświadomienie im, że warto wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki w sieci, a jeśli tego nie wiemy – warto wtedy o poradę zapytać adwokata. Na zajęcia przynosimy także pewne atrybuty pracy adwokata np. togę. To pozwala uczniom bardziej wyobrazić sobie na czym polega nasza praca. Wychodzimy do młodych ludzi, odpowiadamy na ich pytania i rozjaśniamy im prawo. Akcja kładzie szczególny nacisk na aspekt cywilnych naszych działań w Internecie. Oczywiście naruszenie prawa nie tylko i nie zawsze wiąże się z odpowiedzialnością karną, ale także może się wiązać z odpowiedzialnością na gruncie cywilnym. Akcja pokazuje np. kiedy i w jaki sposób możemy od umowy zawartej przez Internet odstąpić, a w jakich przypadkach takie uprawnienie jest wyłączone. W aspekcie cywilnym naruszenia chociażby dóbr osobistych poruszamy wątek ochrony wizerunku, tzn. uświadamiamy młodzieży, że konsekwencje prawne wynikające z naruszenia wizerunku osoby trzeciej mogą prowadzić do naruszenia cudzego dobra osobistego, a za naruszenie dóbr osobistych możemy także podopowiadać na gruncie prawa cywilnego – wyjaśnia adw. S. Lipert.

Z zajęć o bezpiecznym korzystaniu z zakupów online, poszanowaniu i ochronie praw autorskich i dóbr osobistych w internecie skorzysta kilkanaście tysięcy uczniów w całej Polsce.