Archidiecezja Lubelska ma nowych kapłanów [AUDIO]

2024-05-25 11:39
Święcenia kapłańskie w Archikatedrze Lubelskiej 25 maja
Autor: ZS Święcenia kapłańskie w Archikatedrze Lubelskiej 25 maja

Metropolita Lubelski, Arcybiskup Stanisław Budzik, udzielił święceń prezbiteratu dwóm alumnom lubelskiego Seminarium Duchownego. Diakoni Emilian i Mateusz przygotowywali się do tych uroczystości przez ostatnich 6 lat.

W sobotę, 25 maja o godz. 10.30, w archikatedrze lubelskiej, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski sprawował uroczystą Eucharystię, podczas której udzielił święceń prezbiteratu dwóm alumnom lubelskiego Seminarium Duchownego.

Kilka dni wcześniej w domu rekolekcyjnym Ogniska Miłości w Łopocznie n. Wisłą kandydaci do prezbiteratu - Emilian i Mateusz - przeżywali swoje tygodniowe rekolekcje przygotowujące ich do święceń kapłańskich. Rekolekcje prowadził ks. Sławomir Jargiełło, ojciec duchowny seminarium i opiekun roku VI.

- Chrystus też wysyłał po dwóch swoich apostołów, aby szli razem, aby uczyli się budować wspólnotę. Także w Starym Testamencie była tradycja, że dwóch świadków potrzeba, żeby zaświadczyć o jakiejś ważnej sprawie. A oni mają być świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami jego Ewangelii. Dlatego cieszymy się, że możemy ich wysłać, aby głosili Ewangelię, trochę ich jest mało, ale tych dwóch apostołów może bardzo dużo zrobić - mówi arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Nowi księża powołani zostali przede wszystkim do głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów oraz posługi duchowej wiernym. Nowo wyświeceni kapłan​i do swoich pierwszych parafii trafią pod koniec czerwca.

O święceniach kapłańskich mówią: arcybiskup Stanisław Budzik oraz diakoni Emilian i Mateusz