Będzie nowe osiedle bloków przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie?

2020-02-21 16:59
Plan zmiany zagospodarowania miejscowego
Autor: Urząd Miasta Lublin

Nowe, niskie osiedle bloków pojawi się w rejonie Politechniki w Lublinie. O zmianę studium zagospodarowania przestrzennego wnosili sami właściciele działek. Chodzi o obszar między skrzyżowaniem z ul. Tomasza Zana, a skrętem do ul. Wapiennej, teren ten został podzielony na dwie części.

O zmianę przeznaczenia terenu wnosili właściciele działek, które znajdują się na tym terenie. Wnosili oni o zmianę przeznaczenia ich działek na zabudowę mieszkaniową zgodnie z ich rzeczywistym wykorzystaniem - mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Ratusz rozpoczął 17. lutego drugie wyłożenie miejscowego planu przestrzennego dla tego terenu. Obecnie trwa zbieranie uwag. Właściciele i osoby zainteresowanie posiadające nieruchomość na terenie objętym zmianami mogą składać do Urzędu Miasta swoje uwagi dla tego terenu i proponowanego planu. W projektowanej zmianie miejscowego planu teren, który obecnie funkcjonuje jako teren przeznaczony pod usługi nauki szkolnictwa wyższego został podzielony na dwie części i w jednej z nich została dopuszczona zabudowa mieszkaniowo - usługowa zgodna z obecnym wykorzystaniem terenu, a w drugiej zaś została pozostawiona funkcja usługowa - wyjaśnia Monika Głazik. Wysokość zabudowy nowych budynków mieszkalno - usługowych wg planistów nie może przekroczyć 20 metrów. Projektowana zmiana terenu uwzględnia także pas drogowy, który docelowo w przyszłości miałby łączyć ul. Tomasza Zana z ul. Nadbystrzycką dla przyszłego przebiegu tzw. Trasy Zielonej czyli przedłużenia do ul. Lubelskiego Lipca ‘80. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planu miejscowego oraz w prognozach oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest dla mieszkańców w Wydziale Planowania Urzędu Miasta do 9marca. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi zmiany planu miejscowego odbędzie się w 3 marca o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14. Jaki jest szczegółowy plan zmiany planu miejscowego i jakie budynki usługowe mogą zostać wybudowane? Odpowiedź w rozmowie Moniki Głazik z lubelskiego ratusza z naszą reporterką. Autor: Małgorzata Oroń

Monika Głazik o planach zmiany zagospodarowania terenu w rejonie ul. Nadbystrzyckiej