„Być jak Jezus, który przygarnia wszystkich bez znaczenia na to, co tam się wydarzyło w ich życiu” - Dzień Modlitwy za Więźniów [AUDIO]

2024-03-26 15:31
Dzień modlitw za więźniów
Autor: Areszt Śledczy w Lublinie Dzień modlitw za więźniów

Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów obchodzony jest w dniu wspomnienia Dobrego Łotra, patrona więźniów, corocznie 26 marca, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 347. Zebrania Plenarnego w marcu 2009 na wniosek "Bractwa Więziennego".

To okazja do szczególnej pamięci o osadzonych i modlitwy za nich. Dzisiaj, 26 marca, w Kościele przypada liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra. To także dzień, w którym w kaplicach więziennych wielu zakładów karnych na terenie Polski, księża kapelani będą sprawowali Eucharystię w intencji więźniów i ich rodzin.

Dzień Modlitw za Więźniów to polskie święto katolickie obchodzone corocznie 26 marca, ustanowione na Konferencji Episkopatu Polski w 2009 roku. Obchody odbywają się w dniu wspomnienia św. Dyzmy zwanego Dobrym Łotrem, patrona więźniów.

To przede wszystkim jest naszą misją, tak jak Pana Jezusa, który podchodził do wszystkich osób ze zrozumieniem i nieważne, w jakim byli stanie, co ich spotkało w życiu, czego doświadczyli, to myślę, że po to my tam jesteśmy, żeby pokazać Jezusa, który ich przyjmuje, bez względu na to, kto w jakim jest wieku, bo trafiają i bardzo młodzi,i też starsze osoby. To nie ma żadnego znaczenia, po prostu każdy, zasługuje na to, żeby go przyjąć, tak jak Pan Jezus przyjmował wszystkich i w jakimkolwiek położeniu by się nie znajdowali, za jakiekolwiek przestępstwa też by tam się nie znaleźli, bo też trzeba wiedzieć, że specyfika aresztu śledczego jest też taka troszkę inna niż więzienia. Tam jest duża roszada osób, tam są osoby, które jeszcze są przed wyrokami, więc bardzo często są to właśnie jeszcze osoby, które do końca nie wiedzą, jak się skończy ich sprawa i czy po prostu może wyjdą, a może jednak będą mieli wyrok, czy zostanie im to udowodnione, czy nie. Ja się powstrzymuję jakiejkolwiek oceny tego człowieka, który do mnie przychodzi, który chce ze mną porozmawiać, myślę, że właśnie staję w takiej pozycji Pana Jezusa, który przygarnia wszystkich bez znaczenia na to, co się wydarzyło w ich życiu – mówi ks. Artur Hodur, który do niedawna przez kilka lat pełnił posługę kapelana więziennego w Areszcie Śledczym we Lublinie.

O ustanowienie takiego dnia zabiegało Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”, wraz ze swym założycielem ks. Janem Sikorskim, oraz naczelny kapelan więziennictwa ks. Paweł Wojtas. Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.

Świadomość, że jest taki dzień w roku kiedy oni wiedzą, że my się modlimy dla wielu więźniów jest bardzo ważna. Bo myślę, że to jest jeden z największych takich trudów dla nich, to jest to odizolowanie od osób bliskich. Te pierwsze, zazwyczaj najtrudniejsze, są dni i tygodnie, kiedy człowiek zmierza się z taką rzeczywistością zupełnie inną, już wiele rzeczy mu nie wolno, a w zasadzie mało co wolno. Dlatego uważam, że ta modlitwa jest potrzebna też z tego względu, żeby ci ludzie w jakiś sposób sobie tam poradzili, żeby mieli takie wsparcie też duchowe i ten dzień myślę też jest po to, żeby oni mieli taką świadomość, że modlimy się za nich, że trwamy na tej modlitwie - dodaje ks. A. Hodur.

O posłudze kapłańskiej za więziennymi murami i potrzebie modlitwy w intencji więźniów Małgorzata Oroń rozmawia z ks. Arturem Hodurem, kapelanem Aresztu Śledczego w Lublinie

Ks. Artur Hodur: Dzień modlitw za więźniów - posługa jako kapelan więzienny - rozmowa

Osadzonych jest ok. 81 tys., a oczekujących na osadzenie 30 tys. W polskich jednostkach penitencjarnych zatrudnionych jest 170 kapelanów więziennych, w posługach religijnych wg. statystyk uczestniczy ok. 10% populacji skazanych.

KUL podaje pomocną dłoń więźniom z całej Polski

Większość studentów rozpoczyna studia od zmiany np. miasta. Ci studenci rozpoczęli rok akademicki od zmiany zakładu penitencjarnego i "przeprowadzki" na czas studiów do aresztu śledczego w Lublinie. 23 osadzonych w tym roku rozpoczęło studia I i II stopnia na KUL.

Studenci-osadzeni rozpoczęli studia na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej (studia licencjackie) i specjalność animacja środowiska społecznego (studia uzupełniające magistersk​ie). Aby rozpocząć studia musieli spełnić wymagania służby więziennej i przeszli normalną procedurę rekrutacji na studia. Są z całej Polski, ale przeniesiono ich do Aresztu Śledczego w Lublinie. To osadzeni, którzy kontynuują kształcenie na studiach z zakresu nauki o rodzinie. Centrum Kształcenia Osadzonych KUL od kilkunastu lat umożliwia osadzonym z terenu całej Polski na rozpoczęcie procesu edukacji na poziomie uniwersytetu.

Program ten "Resocjalizacja przez edukację" jest bardzo efektywnym programem. Ciężko znaleźć inny program, który miałby tak dobre efekty. Mamy już kilkudziesięciu absolwentów na przestrzeni ostatnich lat – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

ks. prof. M. Kalinowski, rektor KUL: Studia dla osadzonych szansą na lepsza przyszłość

Więźniowie realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Jak sami osadzeni mówią: "Chcemy dać sobie szansę na lepsze jutro, a nauka za murami to jednocześnie nagroda, ale i ciężka praca i pokonywanie barier”.

Obecnie na wszystkich rocznikach kształci się około 50 więźniów z całej Polski. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL. Po raz pierwszy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podjął się realizacji innowacyjnego projektu w zakresie resocjalizacji przez edukację pt. „Nowa socjalizacja" w roku akademickim 2013/2014. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także opinii publicznej. Na kierunku praca socjalna studia rozpoczęła wówczas grupa 36 osób z całej Polski, osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie.  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Studennci-Osadzeni o resocjalizacji i kształceniu przez KUL