Seminarium Duchowne w Lublinie zaprasza na Cecyliankę

2022-11-18 10:16
Cecylianka - plakat.
Autor: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie Cecylianka - plakat wydarzenia

Jest patronką muzyków i chórów. Jej wspomnienie kościół obchodzi 22 listopada. Świętej Cecylii dedykowany będzie koncert w lubelskim seminarium. Dzieła polskiej i ukraińskiej muzyki zagra kwintet smyczkowy. Wydarzenie przygotowują diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Co roku, późną jesienią lubelskie seminarium duchowne organizuje Dni Muzyki Chrześcijańskiej „Cecylianka”. Nazwa pochodzi od starożytnej świętej, patronki muzyki, św. Cecylii. Jej wspomnienie Kościół obchodzi 22 listopada. Ideą spotkania jest promowanie dobrej muzyki, będącej istotnym składnikiem chrześcijańskiej kultury. „Cecylinka” jest wydarzeniem, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Lublina.

Koncert kwintetu smyczkowego muzyków Filharmonii Lubelskiej w ramach Dnia Muzyki Chrześcijańskiej Cecylianka 2022, odbędzie się 20 listopada o godz. 19:30 w kościele Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W programie koncertu pojawią się dzieła muzyki polskiej i ukraińskiej. Wstęp na wydarzenie ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

 

Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii to także święto wszystkich muzyków kościelnych, organistów oraz wszystkich tych, którzy są w muzycznych stowarzyszeniach chrześcijańskich, scholach, parafialnych, zespołach muzycznych i wokalnych. Im wszystkim patronuje św. Cecylia.

Święta Cecylia urodziła się na początku III wieku i pochodziła z bogatego rodu Cecyliuszów. W młodości złożyła ślub czystości. Przymuszona do zamążpójścia skłoniła męża Waleriana do uszanowania swojego wyboru. Wkrótce i on przyjął chrzest. W niedługim czasie po ich ślubie wybuchło prześladowanie chrześcijan. Walerian poniósł męczeńską śmierć. Cecylia, dziewica i wdowa, wspólny majątek rozdała ubogim. W ten sposób publicznie przyznała się do Chrystusa, w wyniku czego została aresztowana. Podobno dzięki jej postawie nawróciło się aż czterystu legionistów, których sama zaprowadziła do papieża Urbana, żeby ich ochrzcił. To jeszcze bardziej rozjuszyło cesarskiego namiestnika. Po strasznych torturach skazał dziewczynę na śmierć przez ścięcie mieczem. Święta Cecylia zginęła śmiercią męczeńską za wiarę. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego przypisano jej opiekę nad muzyką i muzykami kościelnymi. Istnieje teoria mówiąca o „płonących organach”, jako nazwie ówczesnego narzędzia tortur, którym była poddawana święta Cecylia.