Centrum Kultury w Lublinie zaprasza lokalnych artystów do współpracy

2020-06-18 19:23
Centrum Kultury w Lublinie zachęca do współpracy
Autor: Centrum Kultury w Lublinie/materiały prasowe

Centrum Kultury w Lublinie ogłasza programy grantowe skierowane do lubelskiego środowiska kultury. Instytucja chce zaproponować współpracę szczególnie tym, którzy w wyniku pandemii utracili możliwość pracy. W programach tych będą mogli wziąć udział m.in. artyści sztuk wizualnych, muzycy, ludzie teatru, animatorzy, edukatorzy.

Konkursy oraz otwarte nabory do współpracy przy projektach współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z taką ofertą do ludzi kultury oraz artystów z lubelskiego środowiska wychodzi Centrum Kultury. Ogłaszamy otwarty nabór projektów i działań w ramach naszych letnich projektów. Zapraszamy do współpracy: muzyków i zespoły muzyczne, animatorów i edukatorów kultury, artystów sztuk wizualnych, interdyscyplinarne grupy twórcze (teatralne, nowego cyrku, kabaretowe) i innych twórców. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ramach: Centralnego Placu Zabaw, Mostu Kultury, programu Wirydarza CK oraz Punktu Kultury. Oferujemy możliwość realizacji swojego projektu, wsparcie techniczne i organizacyjne oraz środki finansowe na realizację zgłoszonego projektu - mówi Rafał Koziński, zastępca dyrektora Centrum Kultury. W projektach należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące obostrzenia dot. sytuacji epidemiologicznej. Ostateczne warunki realizacji projektów będą uzależnione od aktualnych rozporządzeń i zaleceń w tym zakresie. Wypełniony formularz, dostępny na stronie www.ck.lublin.pl, należy przesłać na adres e-mail: nabor@ck.lublin.pl. W temacie wiadomości należy wpisać Nabór projektów. Termin nadsyłania zgłoszeń:28 czerwca2020 r. Wyniki naboru: do 30 czerwca 2020 r. Kontakt, informacje:e-mail: nabor@ck.lublin.pltel.: 81 466 61 49w dniach: wtorek, środa, czwartek, w godz. 12:00-14:30 KONKURS NA NEON Celem Konkursu jest wyłonienie projektu neonu, który zostanie wykonany i zamieszczony na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12. Prace nadesłane na konkurs zostaną następnie zaprezentowane na wystawie. Organizator zakłada przyznanie I Nagrody w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto oraz wyróżnień w postaci zakwalifikowania projektów do wystawy. Termin nadsyłania zgłoszeń:2 sierpnia2020 r. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 31 sierpnia 2020 r. Kontakt, informacje: z.sobczuk@ck.lublin.pl KONKURS NA SPEKTAKL TEATRU WITRYNOWEGO -PAJDOKRACJA 2020 Celem konkursu jest stworzenie projektu spektaklu o charakterze witrynowym, przede wszystkim dla publiczności dziecięcej. Ma on być możliwy do wystawienia w budce a la kiosk,ale później może być też wystawiany w witrynie sklepowej lub w oknie. Twórcy projektu decydują o treści i formie. Zwycięzcom konkursu zapewniamy nagrodę finansową, przestrzeń i obsługę techniczną - mówi Izabela Śliwka - kierownik Pracowni Sztuczka, koordynatorka festiwalu Pajdokracja . Organizator zakłada przyznanie jednej nagrody w wysokości 12.000 zł lub do maksymalnie trzech nagród sumujących się w tej kwocie. Wypełniony formularz, dostępny na stronie www.ck.lublin.pl, należy przesłać na adres e-mail: pajdokracja.festiwal@gmail.com w tytule maila,wpisując konkurs + swoje imię i nazwisko. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2020r. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 7 lipca 2020 r. Kontakt, informacje: pajdokracja.festiwal@gmail.com KONKURS NA PROJEKT OBIEKTU ALBO DZIAŁANIA ARTYSTYCZNEGO Celem Konkursu jest wyłonienie projektu obiektu artystycznego albo działania poruszającego ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będącego komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszącego się do nich. Preferujemy projekty zakładające współpracę z lokalną społecznością bądź grupą społeczną, wpisujące się w krajobraz kulturowy miejsca realizacji. Poszukujemy projektów, które będą łączyły cechy artystyczne z użytkowymi i mogą służyć rozwiązaniu jakiegoś zdiagnozowanego i wskazanego problemu. Miejscem realizacji pracy jest miasto Lublin. Preferowana lokalizacja pracy to obszary nieposiadające trwałego dostępu do kultury, zagrożone wykluczeniem społecznym. Fundusz nagród i wyróżnień wynosi 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) brutto. Organizator zakłada przyznanie I Nagrody w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto oraz dwóch wyróżnień po 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. Wypełniony formularz, dostępny na stronie www.ck.lublin.pl, należy przesłać na adres e-mail: Termin nadsyłania zgłoszeń:31 lipca 2020 r.Ogłoszenie wyników Konkursu: do 17 sierpnia 2020 r.Kontakt, informacje: z.sobczuk@ck.lublin.pl Oprac. MO

Izabela Śliwka, Konklurs teatralny i Pajdokracja 2020