Chełm szykuje się do rewitalizacji najbardziej zaniedbanych obszarów miasta

2024-02-07 22:41
Konsultacje społeczne - plakat
Autor: Miasto Chełm Konsultacje społeczne - plakat

Będą mogły powstać nowe drogi, skwery i place zabaw. Dla realizacji tak ogromnej inwestycji, miasto musi wyznaczyć specjalny obszar, żeby pozyskać dofinansowanie. Pomogą w tym sami mieszkańcy Chełma, którzy w ramach trwających konsultacji wytypowali już kilka takich miejsc.

1 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm.

Podczas spotkania przedstawiciele zewnętrznego podmiotu zaprezentowali wnioski ze swoich prac nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Działania były realizowane wspólnie z Urzędem Miasta oraz na podstawie określonych w ustawie wskaźników (m.in. społecznych, gospodarczych lub przestrzenno - funkcjonalnych).

W ten sposób wyznaczane były obszary kwalifikowane jako zdegradowane, czyli takie, na których - pod kątem wspomnianych wskaźników - zidentyfikowano stan kryzysowy w kontekście zjawisk m.in. społeczno - gospodarczych czy przestrzennych. 

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji będzie niezwykle istotne pod kątem późniejszego ubiegania się o środki zewnętrzne, np. z funduszy unijnych, na działania aktywizujące lub inwestycyjne danego terenu.

- Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia terenów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie naszego miasta. Na podstawie dobranych wskaźników wskazane zostały obszary osiedli Dyrekcja Górna oraz Śródmieście, a także - po uwzględnieniu sugestii przewodniczących rad osiedli - podobszary na osiedlach Cementowni oraz Dyrekcja Dolna. Teraz przed nami kontynuacja prac w tym zakresie. Wyznaczenie terenów zdegradowanych i rewitalizacji to istotna kwestia pod kątem przyszłego ubiegania się o środki zewnętrzne na m.in. działania społeczne w zakresie aktywizacji czy też inwestycje w tych obszarach. Dziękuję mieszkańcom za liczny udział oraz głosy w dyskusji - mówi Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm, który uczestniczył w spotkaniu.

Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji, podkreślał z kolei, że w toku dalszych prac organizowane będą kolejne spotkania.

- Zależy nam na tym, by w całym procesie uczestniczyli mieszkańcyZachęcamy również do wypełniania ankiety konsultacyjnej, która dostępna jest na miejskiej stronie internetowej. Można to zrobić do 27 lutego - mówi Radosław Wnuk.

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji potrwają do 27 lutego. Formularz projektu jest na stronie Urzędu Miasta Chełm.

źródło: Miasto Chełm