Chełmskie Centrum Ewangelizacji - Konferencja Twierdza już tylko online

2024-04-08 17:04
Konferencja Twierdza online
Autor: CHCE Konferencja Twierdza online

Dedykowana jest wszystkim wierzącym, ale też poszukującym i pragnącym przybliżyć się do Boga. 13 kwietnia w Chełmskim Domu Kultury po raz drugi odbędzie się Konferencja Twierdza. Całodniowe spotkanie ma być czasem rozmów, wymiany doświadczeń, modlitwy i uwielbienia.

Nie ma już miejsc do uczestnictwa stacjonarnego w konferencji, ale jest możliwość udziału online.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać nauczań na najwyższym poziomie w treści i przekazie, czego gwarantem są zaproszeni mówcy.

Tegoroczni goście spotkania to: kard. Grzegorz Ryś, o. Wojciech Jędrzejewski, Inga Pozorska, Marcin Zieliński, Krzysztof Demczuk, ks. Paweł Gołofit.

Uwielbienie poprowadzi Maja Sowińska & Live Experience Band.

Link do zapisów: https://chce.info/twierdza/

Wydarzenie jest organizowane po raz drugi przez Chełmskie Centrum Ewangelizacji.

Dlaczego „Twierdza”?

Pan Bóg zaprosił nas na modlitwie do tego przedsięwzięcia, aby Jego Królestwo się rozszerzało. Pokazał nam w swoim Słowie, że mamy podkreślać Jego wielkość i moc. Nazwa „Twierdza” nie prowadzi więc do myśli o walce i wojnie, lecz kieruje ku Bogu, który w swoim Słowie wielokrotnie opisywany jest jako twierdza – On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję (Ps 62,3).

Zależy nam również na człowieku, który przyjmując Boga do swojego serca, sam staje się twierdzą. Doskonale podkreśla to św. Teresa z Avila w swoim dziele „Twierdza wewnętrzna”. Ukazuje, jak wielkie skarby kryje ludzka dusza oraz zaprasza do odkrywania tych skarbów i wykorzystania ich do osobistego udoskonalenia oraz zapewnienia sobie prawdziwego szczęścia jeszcze tu na ziemi. Tego właśnie pragniemy – dać każdemu z nas doświadczenie Bożej miłości i mocy bez względu na okoliczności, w jakich żyjemy, bez względu na kondycję naszego serca, bo przecież Bóg jest dobry – zawsze dobry! - mówią organizatorzy wydarzenia.

Hasło tegorocznej edycji to „TAKTYKA KRÓLESTWA”. Wchodząc w Ewangelię i Boży plan zbawienia, chcemy poznawać taktykę, którą zostawia nam Jezus. Aby armia zwyciężała nie wystarczy tylko ogromne wojsko, ale dobra taktyka, która przechytrzy przeciwnika i doprowadzi do zwycięstwa. Taktyka to konkretne kroki i działania, które należy podjąć. W przeciwieństwie do strategii, która skupia się na realizacji długoterminowych celów, taktyka zawęża swoje plany do najbliższej przyszłości. Strategia wygrywa wojnę, taktyka – konkretną bitwę. Chciejmy zagłębić się w taktykę Bożego Królestwa i wdrożyć ją w naszą codzienność, aby przez konkretne wskazówki, nieustannie poruszać się po Bożej orbicie zwycięstwa - czytamy na stronie ChCE.

Konferencja Twierdza odbędzie się 13 kwietnia w Chełmskim Domu Kultury.

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus Lublin.