Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na drugą edycję konferencji "Twierdza"

2024-02-19 13:23
Konferencja Twierdza 2024 - plakat wydarzenia
Autor: CHCE Konferencja Twierdza 2024 - plakat wydarzenia

Dedykowana jest wszystkim wierzącym, ale też poszukującym i pragnącym przybliżyć się do Boga. W Chełmskim Domu Kultury po raz drugi odbędzie się Konferencja Twierdza. Całodniowe spotkanie ma być czasem rozmów, wymiany doświadczeń, modlitwy i uwielbienia.

"Twierdza” to katolickie wydarzenie skierowane do ludzi wierzących, którzy pragną spotkać się na wspólnej modlitwie, formacji i dialogu. Konferencja ma na celu tworzyć środowisku wzrostu wiary i pogłębiania relacji międzywspólnotowych na wschodzie Polski. Podczas konferencji będzie można wysłuchać nauczań na najwyższym poziomie w treści i przekazie, czego gwarantem są zaproszeni mówcy.

Wydarzenie jest organizowane po raz drugi przez Chełmskie Centrum Ewangelizacji.

Dlaczego „Twierdza”?

Pan Bóg zaprosił nas na modlitwie do tego przedsięwzięcia, aby Jego Królestwo się rozszerzało. Pokazał nam w swoim Słowie, że mamy podkreślać Jego wielkość i moc. Nazwa „Twierdza” nie prowadzi więc do myśli o walce i wojnie, lecz kieruje ku Bogu, który w swoim Słowie wielokrotnie opisywany jest jako twierdza – On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję (Ps 62,3).

Zależy nam również na człowieku, który przyjmując Boga do swojego serca, sam staje się twierdzą. Doskonale podkreśla to św. Teresa z Avila w swoim dziele „Twierdza wewnętrzna”. Ukazuje, jak wielkie skarby kryje ludzka dusza oraz zaprasza do odkrywania tych skarbów i wykorzystania ich do osobistego udoskonalenia oraz zapewnienia sobie prawdziwego szczęścia jeszcze tu na ziemi.

Tego właśnie pragniemy – dać każdemu z nas doświadczenie Bożej miłości i mocy bez względu na okoliczności, w jakich żyjemy, bez względu na kondycję naszego serca, bo przecież Bóg jest dobry – zawsze dobry! - mówią organizatorzy wydarzenia.

Hasło tegorocznej edycji to „TAKTYKA KRÓLESTWA”. Wchodząc w Ewangelię i Boży plan zbawienia, chcemy poznawać taktykę, którą zostawia nam Jezus. Aby armia zwyciężała nie wystarczy tylko ogromne wojsko, ale dobra taktyka, która przechytrzy przeciwnika i doprowadzi do zwycięstwa. Taktyka to konkretne kroki i działania, które należy podjąć. W przeciwieństwie do strategii, która skupia się na realizacji długoterminowych celów, taktyka zawęża swoje plany do najbliższej przyszłości. Strategia wygrywa wojnę, taktyka – konkretną bitwę. Chciejmy zagłębić się w taktykę Bożego Królestwa i wdrożyć ją w naszą codzienność, aby przez konkretne wskazówki, nieustannie poruszać się po Bożej orbicie zwycięstwa - czytamy na stronie ChCE.

W tym roku można uczestniczyć w konferencji również w formie on-line.

Zapisy: wyłącznie przez formularz rejestracji. Zapisy trwają do 5 kwietnia lub do wyczerpania miejsc.

Konferencja Twierdza odbędzie się 13 kwietnia w Chełmskim Domu Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie: chce.info

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus Lublin.