Chrzcielnica Lublina

2023-04-14 12:04
 Kościół św. Mikołaja w Lublinie
Autor: zs Kościół św. Mikołaja w Lublinie

Na wzgórzu Czwartek w Lublinie wznosi się pierwsza chrześcijańska świątynia ufundowana przez Mieszka I. W 986 roku patronem kościoła został św. Mikołaj. Świątynia nazywana jest Chrzcielnicą Lublina. To tu sprawowano pierwszą Eucharystię na lubelskich ziemiach.

Kościół na Czwartku jest uważany za najstarszą świątynię w Lublinie. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie na Czwartku wczesnośredniowiecznej osady około VII–X wieku. W 986 roku wybudowany został tu drewniany kościół na miejscu świątyni pogańskiej, fundatorem świątynie miał być sam Mieszko I.

Dawny kościół na Czwartku znajdował się poza granicami miasta. Mówi się również, że w XIII w. mógł być spalony przez Tatarów. Pierwsze historyczne wzmianki pochodzą z 1424 roku, kiedy to mowa jest o drewnianej kaplicy istniejącej na tym wzgórzu i o istniejącej przy niej prebendzie. Gdy lokalizację miasta przeniesiono na prawy brzeg Czechówki, Czwartek znalazł się poza jego granicami. Świątynia, która obecnie znajduje się w tym miejscu pochodzi z drugiej połowy XVI wieku – mówią o niej akta wizytacyjne z 1603 roku. Miał się tam wówczas znajdować kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, murowany z drewnianym stropem. W latach 1630-1673 prebendarzem kościoła był Walenty Turobojski, który gruntownie odnowił i przebudował świątynię. 

 Tutaj po raz pierwszy został przyjęty chrzest, po raz pierwszy została odprawiona Eucharystia i tutaj po raz pierwszy zostało wymienione imię Pana Jezusa jako zbawiciela świata - mówi ksiądz Piotr Kawałko, proboszcz parafii pw. św Mikołaja w Lublinie.

Świątynia nazywana jest chrzcielnicą Lublina.

14 kwietnia przypada w tym roku 1057 rocznica Chrztu Polski. Dzień ten, decyzją Sejm RP z 22 lutego 2019 roku, obchodzony będzie po raz piąty jako Święto Chrztu Polski. Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Chrzest Polski datowany jest na 14 kwietnia 966 roku.