Cmentarz wielowyznaniowy, który opowiada historię Lublina

2022-10-28 13:56
Cmentarz przy ul. Lipowej wLublinie
Autor: Cmentarz Rzymsko-katolicki przy ul. Unickiej w Lublinie Cmentarz przy ul. Lipowej wLublinie

Lublin to od wieków miasto mieszanki kulturowej i religijnej. Cmentarze przy ul. Lipowej w stolicy Lubelszczyzny to najstarszy i najbardziej znany zespół cmentarzy we wschodniej Polsce, w skład którego wchodzą: cmentarz rzymskokatolicki, cmentarz ewangelicko-augsburski, cmentarz prawosławny oraz cmentarz wojskowo-komunalny.

Cmentarz komunalny przy ul. Lipowej w Lublinie powstał pod koniec osiemnastego wieku. Ma wielowyznaniowy charakter. Można na nim zobaczyć wiele nagrobków będących cennymi dziełami sztuki rzeźbiarskiej.

Na lubelskiej nekropolii spoczywają ludzie zasłużeni dla miasta i kraju. Cmentarz jest również miejscem pochówku żołnierzy armii austro - węgierskiej z I Wojny Światowej, bojowników poległych w walkach z bolszewikami, a także żołnierzy Armii Krajowej i uczestników walk w 1939 roku. Część północna cmentarza kryje w sobie cmentarz ewangelicki. Spoczywają tam prochy m.in. zasłużonej dla Lublina rodziny Vetterów. W tej samej części znajduje się także cmentarz prawosławny z cerkwią pod wezwaniem Świętych Niewiast Niosących Wolność.

W najstarszej części cmentarza znajduje się około tysiąca grobów z XIX wieku. W prawosławnej części nekropolii pochowani są żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Petlury, którzy w 1920 roku byli sojusznikami Polski w walce z bolszewikami. Cmentarze przy ulicy Lipowej w Lublinie funkcjonują w świadomości mieszkańców jako jedna nekropolia. Są one miejscem pochówku osób zasłużonych oraz zwykłych obywateli miasta i regionu.

Cmentarz przy ul. Lipowej wLublinie
Autor: Cmentarz Rzymsko-katolicki przy ul. Unickiej w Lublinie Cmentarz przy ul. Lipowej wLublinie

Od 1985 nekropolia posiada status zabytku. Znajdują się tu pomniki nagrobne wykonane przez tak znanych artystów jak: Antoni Kurzawa, Bolesław Jeziorański, Konstanty Laszczka, Ludwik Pyrowicz i inni.