Debata akademicka na KUL - Kardynał Karol Wojtyła – fakty, archiwa, interpretacje

2023-03-28 10:06
Debata akademicka na KUL - plakat wydarzenia
Autor: KUL Debata akademicka na KUL - plakat wydarzenia

Historycy i znawcy Kościoła odpowiedzą między innymi na pytania dotyczące ostatnich zarzutów wobec papieża Jana Pawła II. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich i będzie także transmitowane na stronie KUL.

Kard. Karol Wojtyła – fakty, archiwa, interpretacje” to tytuł debaty, na której eksperci, m.in. wybitni historycy i znawcy dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. niedawnych zarzutów wobec papieża Jana Pawła II. Dyskusja z udziałem dr. hab. Pawła Skibińskiego, dr Ewy Czaczkowskiej, dr. Roberta Derewendy, dr hab. Łucji Marek odbędzie się 29 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Debatę poprowadzi red. Krzysztof Ziemiec.

Początek spotkania godz. 14.00 w sali 114 w Centrum Transfery Wiedzy.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone  podczas debaty na KUL, będą publikacje medialne dotyczące kard. Karola Wojtyły, kontekst społeczno-historyczny czasów kard. Karola Wojtyły jako metropolity krakowskiego, inwigilacja kard. Karola Wojtyły przez służby reżimu komunistycznego, metodyka pracy z materiałami archiwalnymi, w tym z zasobu IPN oraz działania Jana Pawła II w sprawie ochrony dzieci i młodzieży.

Debata ma charakter publiczny i będzie transmitowana online na stronie KUL. Po debacie istnieje możliwość spotkania oraz rozmowy z ekspertami. 

Sylwetki prelegentów:

Dr hab. Paweł Skibiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – historyk, specjalizuje się m.in. w dziejach Kościoła katolickiego w XX wieku (m.in. publikacja o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1979 r.), w latach 2010-2015 dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie współkieruje Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, jest także przewodniczącym zespołu redakcyjnego wielotomowej publikacji „Pro memoria” Stefana Wyszyńskiego.

Dr Ewa K. Czaczkowska – dziennikarka, publicystka, wykładowca i rzeczniczka UKSW, która od wielu lat zajmuje się historią Kościoła katolickiego, ponad 20 lat pracowała w dzienniku „Rzeczpospolita”, autorka biografii Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, także współautorka książki o ks. Jerzym Popiełuszce, w 2010 r. założyła Fundację Areopag XXI, która inicjuje debaty m.in. o Kościele katolickim, wierze religijnej i przemianach cywilizacyjnych, a także organizuje Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”.

Dr Robert Derewenda – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, wykładowca KUL, gdzie pracuje w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii w Instytucie Historii i prowadzi zajęcia z archiwistyki oraz dydaktyki historii, jego badania dotyczyły m.in. represji władz komunistycznych wobec Ruchu Światło-Życie i wobec jego twórcy ks. Franciszka Blachnickiego, w latach 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, jest także ekspertem w MEiN w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dr hab. Łucja Marek – historyk z Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, specjalizuje się w tematyce relacji państwo-Kościół w okresie PRL, w tym metod pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego, doktorat pt. „Kler to nasz wróg. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970” obroniła na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ponadto ukończyła specjalizację archiwalną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

źródło: KUL