Dodatkowe 4 mln na budowę porodówki w Kraśniku

2022-11-04 12:04
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

​O tyle zwiększył dofinansowanie marszałek województwa lubelskiego. Środki pochodzą z oszczędności przy rozliczaniu innych projektów unijnych.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu dofinansowania o blisko 4 mln zł z Funduszy Europejskich na dobudowę pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski razem z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Michałem Jedlińskim podpisali dzisiaj aneks do umowy.

Oszczędności, jakie pojawiły się w ramach regionalnego programu, postanowiliśmy przeznaczyć na najnowocześniejszy oddział neonatologiczny w województwie lubelskim. Na ten oddział czeka wiele osób nie tylko z powiatu, ale także z innych części regionu – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

Jak dodaje dyrektor kraśnickiej lecznicy, Michał Jedliński: - Pieniądze były potrzebne w związku z inflacją w budownictwie. W ramach inwestycji powstaje 3- kondygnacyjny budynek połączony z główną częścią szpitala. Pozyskane środki pozwolą też na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, które jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych.

Inwestycja obejmuje dobudowę 3-kondygnacyjnego budynku połączonego z budynkiem głównym szpitala, a także zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do realizacji świadczeń medycznych. Działania te przyczynią się do zwiększenia efektywności leczenia pacjentów, wzrostu jakości publicznych usług zdrowotnych, wyrównania dysproporcji terytorialnych w zakresie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia, poprawy jakości życia mieszkańców objętych opieką szpitala w zakresie neonatologii, położnictwa i ginekologii.

W ramach inwestycji powstanie:

Na poziomie niskiego parteru zostaną zlokalizowane pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz pomieszczenia diagnostyki obrazowej – pracownia tomografii komputerowej. Na kondygnacji parteru dobudowanego pawilonu zlokalizowane zostanie nowe, główne wejście do szpitala. Utworzona zostanie także izba przyjęć ogólna, izba przyjęć dziecięca oraz izba przyjęć dla oddziału ginekologii i położnictwa. W pozostałej części kondygnacji zlokalizowany zostanie 10-łóżkowy oddział ginekologiczny. W ramach oddziału wydzielone zostaną pokoje łóżkowe z węzłami sanitarnymi do izolacji pacjentek oraz sala intensywnego nadzoru. Na I piętrze nowego pawilonu zlokalizowany zostanie oddział położniczo-noworodkowy. Planowane pomieszczenia zostaną zaprojektowane w sposób umożliwia­jący hospitalizację pacjentek z chorobami zakaźnymi dające możliwość przyjmowania porodów od takich pacjentek. Pomieszczenia oddziału to m.in.: sale dla pacjentek;dwustanowiskowa sala intensywnego nadzoru;sala do porodów;obszar do izolacji pacjentów z chorobami zakaźnymi;sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim, wyposażona w stanowisko do resuscytacji noworodka;pomieszczenie przeznaczone dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy;pokoje dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka oraz pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka;pomieszczenia pomocnicze.

Zostanie dobudowany blok, który będzie scentralizowany razem z głównym budynkiem szpitala, co pozwoli efektywnie wykorzystywać personel, jak i blok operacyjny. Harmonogram zakłada zakończenie prac budowlanych do końca lutego 2023 roku – wyjaśnia Michał Jedliński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Całkowita wartość projektu to teraz prawie 35 milionów złotych. Blisko 30 mln to środki europejskie.