„Dyskursy o świecie” – nowy cykl spotkań na KUL

2023-02-23 14:16
Dyskursy o świecie - nowy cykl wykładów otwartych na KUL
Autor: KUL "Dyskursy o świecie" - nowy cykl wykładów otwartych na KUL

Rusza nowy cykl wykładów otwartych dla studentów, wykładowców i mieszkańców Lublina. Uniwersytety od wieków są przede wszystkim miejscem debaty i wymiany poglądów,a także poszukiwania prawdy. „Dyskursy o świecie” to cykl spotkań z osobami życia publicznego, autorytetami i specjalistami z zakresu działalności różnych instytucji państwowych, międzynarodowych,a także kościelnych.

Gospodarzem spotkań jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. „Przyzwoitość a polityka” to tytuł pierwszego spotkania w ramach nowego cyklu. „Dyskursy o świecie” to wykłady otwarte, a zaproszenie do udziału jest kierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są zmianami zachodzącymi na świecie zarówno na arenie politycznej, prawnej, biznesowej czy związanej z bezpieczeństwem narodowym. Podczas wykładów otwartych na KUL swoimi refleksjami o aktualnych problemach Polski i świata będą dzielić się osoby zaangażowane w działalność instytucji państwowych, obywatelskich, kościelnych, także w dziedzinie kultury, nauki, dyplomacji czy mediów.

„Dyskursy o świecie” będą miały formułę wykładów otwartych, podczas których osoby zaufania publicznego będą spotykały się z mieszkańcami Lublina, ze społecznością akademicką, ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i dyskutowały o najistotniejszych problemach współczesności.

Gościem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będzie Władysław Teofil Bartoszewski – nauczyciel akademicki, historyk i polityk – w związku z 15-leciem uhonorowania jego ojca Władysława Bartoszewskiego tytułem doktora honoris causa KUL.

Tytułem swojego wystąpienia nasz gość nawiązuje do słynnego powiedzenia swojego ojca: „Warto być przyzwoitym”. Będziemy zatem starali się podjąć temat i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy przyzwoitość w polityce ma jeszcze jakieś miejsce, czy ma jakiekolwiek znaczenie? O tym właśnie będziemy rozmawiać w trakcie pierwszego spotkania z cyklu „Dyskursy o świecie” – mówi dr. Hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

„Dyskursy o świecie” mają na celu podjęcie kluczowych zagadnień współczesności i zbudowanie przestrzeni dla wymiany idei i dobrych praktyk. Pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu zaplanowano 23 lutego br. o godz. 16.30 w Centrum Transferu Wiedzy (aula CTW-113) na KUL.

Władysław Teofil Bartoszewski studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra. Był doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a swój doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Cambridge. Jako akademik był samodzielnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Oxfordzie, Lady Davis Fellow na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, wykładowcą Uniwersytetu Warwick oraz z gościnnymi wykładami był m.in. w Cambridge, Yale czy Princeton University.

W 1985 r. był współzałożycielem Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie, pełnił funkcję jego dyrektora, pozostał w zarządzie tej jednostki. W 2015 r. został kierownikiem Katedry Władysława Bartoszewskiego w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem, współautorem i redaktorem licznych książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.