Dzień Otwartego Notariatu – Notariusz bezpłatnie udzieli pomocy, aby zabezpieczyć majątek rodzinny i firmowy

2022-11-21 15:49
Dzień Otwartego Notariatu 2022
Autor: Krajowa Rada Notarialna Dzień Otwartego Notariatu 2022

W ostatnią sobotę listopada odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna samorządu notarialnego, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii notarialnych.

W sobotę 26 listopada w godzinach 10-16 ponad 300 notariuszy – dyżurujących w Krajowej Radzie Notarialnej oraz w 11 izbach notarialnych – będzie udzielało informacji prawnych telefonicznie, na Messengerze oraz podczas streamingu na facebookowym profilu Porozmawiaj z notariuszem.

Małgorzata Oroń: Zbliżamy się do corocznego Dnia Otwartego Notariatu. Tegoroczny temat brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem. Jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu?”. Na początku naszej rozmowy wyjaśnijmy z jakimi kwestiami prawnymi można się zgłosić po poradę i pomoc do notariusza?

Beata Słowikowska, koordynator akcji Izby Notarialnej w Lublinie: U notariusza można zapytać o wszystkie sprawy, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Są to najczęściej szeroko pojęte sprawy majątkowe. Chodzi o umowy sprzedaży, kupna, darowizny, głównie nieruchomości. Zagadnienia związane z dziedziczeniem, takie jak sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku, możliwość odrzucenia spadku. Poza tym można też porozmawiać o testamencie, o przeprowadzeniu postępowania spadkowego w kancelarii notarialnej, o umowach darowizny, umowach o dożywocie. A to nie jest to samo, jak czasami się może wydawać. Można także uregulować i porozmawiać o małżeńskich umowach majątkowych, o umowach najmu, umowach dzierżawy, umowach wstępnych, umowach deweloperskich, o pełnomocnictwach notarialnych, depozycie pieniężnym, także o możliwości ustanowienia zarządu sukcesywnego na wypadek śmierci przedsiębiorcy, a także o wielu innych czynności notarialnych. Chciałam też zwrócić uwagę przypomnieć Państwu, że wszelkie informacje udzielane w kancelariach notarialnych są bezpłatne. Zawsze, nie tylko w tym Dniu Otwartego Notariatu.

M.O.: Tegoroczny temat Dnia Otwartego Notariatu skupia się na ochronie interesów rodziny i firmy w czasie kryzysu. Z tym kryzysem niewątpliwie mamy do czynienia. Jeszcze długo będziemy się z nim mierzyć. Mówię o kryzysie ekonomicznym, energetycznym czy społecznym. W jaki sposób będziemy mogli się skontaktować z notariuszem i w jakim dniu, w jakich godzinach i w jaki sposób zadać pytania? 

B. S: Notariusze w Lublinie będą udzielać informacji pod numerem telefonu 81 475 41 19. W dniu 26 listopada od godz. 10 do godz. 16. Można również skorzystać z czatu na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl . Można też porozmawiać w języku ukraińskim, ponieważ partnerem akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie Fundacja Nasz Wybór – kontakt dla obywateli z Ukrainy – rozmowy za pośrednictwem tłumaczy - pod numerem tel.: 22 100 83 89.

M.O.: W jaki sposób notariusz będzie mógł pomóc naszym słuchaczom z Lublina, ale także z terenu województwa lubelskiego? Tym, którzy będą dzwonili, prosili o pomoc lub potrzebowali wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa cywilnego, a być może i prawa handlowego?

B.S.: Temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu jest okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem. Zatem to nie tylko umowy sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa, ale także w naszym zakresie są takie czynności, jak: małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające rozdzielność majątkową, umowy o podział majątku wspólnego pozwalające uniknąć długotrwałego i niekiedy trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem. I tak jak już mówiłam wcześniej, czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesywnego po śmierci przedsiębiorcy, umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej. Notariusze będą doradzać dokonanie takiej czynności, która będzie odpowiadała intencjom klientów.

M.O.: Wspomniała Pani przed chwilą w naszej rozmowie, że notariusze nie tylko w Dniu Otwartego Notariatu świadczą bezpłatne porady prawne, ale także w każdym innym dniu pracy notariusza. Z czym można przejść się, porozmawiać, zapytać. Z czym klienci potrafią się mierzyć Z Państwa pomocą? 

B.S.: Klienci zadają pytania odnośnie darowizn odnośnie skutków umów o dożywocie przenoszących własność nieruchomości w zamian za opiekę i inne dożywotnie świadczenia. Pytają o umowy małżeńskie majątkowe. Pytają o najem. Najem okazjonalny. Pytają o umowy dzierżawy. Bardzo często zadają pytania na temat umów wstępnych na temat umów deweloperskich. Są zainteresowani sporządzanie pełnomocnictw. Pytają też o notarialny depozyt pieniężny i wszelkie inne sprawy majątkowe, które należą do kompetencji notariusza.

Już po raz trzeci notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Ponownie dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi. Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 123 43 21.

Dzień Otwarty Notariatu w sobotę 26 listopada 2022 r. W godzinach 10 – 16 notariusze w całym kraju będą udzielać informacji prawnych:

na Messengerze i w trakcie streamingu: na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem lub telefonicznie:

Białystok i okolice: 85 688 13 11

Gdańsk i okolice: 58 727 35 99

Katowice i okolice: 32 441 82 45

Kraków i okolice: 12 442 95 08

Lublin i okolice: 81 475 41 19

Łódź i okolice: 42 620 09 05

Poznań i okolice: 61 669 87 03

Rzeszów i okolice: 17 283 25 14

Szczecin i okolice: 91 443 55 81

Warszawa i okolice: 22 292 66 89

Wrocław i okolice: 71 738 12 01