Festiwal Open City znów w przestrzeni Lublina

2021-09-20 19:03
Festiwal Open City znów w przestrzeni Lublina
Autor: Justyna Dominik Jedna z instalacji festiwalu Open City 2021

Ma wprowadzać sztukę na ulicę miasta i prowokować do refleksji. W Lublinie ruszył jeden z najstarszych i najbardziej ciekawych festiwali sztuki ulicznej w Polsce. Tegoroczna odsłona wydarzenia odnosi się do sytuacji na Białorusi.

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto/Open City jest najstarszym cyklicznie odbywającym się festiwalem sztuki w przestrzeni miejskiej w Polsce.

Podstawową intencja towarzyszącą festiwalowi jest próba przesunięcia sztuki z przestrzeni galerii w przestrzeń życia codziennego: na ulice i place, ściany kamienic i w witryny, do sklepów i bram, na bazary i dworce – wszędzie tam, gdzie płyną strumienie miejskiego życia.

Najnowsza edycja festiwalu została przygotowana przez Andreia Dureikę, białoruskiego artystę i kuratora. Wystawa wprost odnosi się do sytuacji na Białorusi – do splotu sztuki, burzliwych zdarzeń polityki i życia społecznego.

– Dlaczego ART kojarzy się nieuchronnie z WAR? Dlaczego, gdy wojna wkracza na ulice miast pojawia się na ulicach też sztuka. – pyta Andrei Dureika, kurator tegorocznej edycji Open City, organizowanego przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Andrei Dureika zaprosił do udziału w tegorocznej edycji festiwalu artystów różnych pokoleń, specjalizujących się w różnych mediach, o różnorodnych doświadczeniach twórczych.

W zamyśle kuratora wystawa w przestrzeni miejskiej Lublina, tak intensywnie naznaczonej skrytą i jawną obecnością wątków bliskich także wyobraźni historycznej Białorusinów, z jednej strony zaprezentuje unikalne doświadczenie społeczne współczesnej sztuki białoruskiej, z drugiej odsłoni utajone różnorodne przestrzenie czysto estetycznego buntu. Towarzyszyć jej będzie mocne przeświadczenie, że oswajanie inności jest nieuchronnie drogą do głębokiego samopoznania.

Prac artystów należy szukać przy Trybunale Koronnym, na placu Po farze, ulicy Olejnej, Krakowskim Przedmieściu , Placu Litewskim czy przy Centrum Kultury w Lublinie.

Instalacje ulokowane w centrum Lublina oglądać można będzie do 15 października, a szczegóły są na stronie: opencity.pl