III Synod Archidiecezji lubelskiej – rozpoczęty!

2021-09-25 14:39
III Synod Archidiecezji lubelskiej
Autor: Archidiecezja lubelska

"Kościół - dom i szkoła Komunii" to hasło III synodu Archidiecezji lubelskiej, który dzisiaj (25.09) został uroczyście otwarty Mszą święta w katedrze lubelskiej.

Kilkuset kapłanów i wiernych uczestniczyło w inauguracji III Synodu Archidiecezji lubelskiej, który będzie obradował pod hasłem ""Kościół - dom i szkoła Komunii". "Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 460). Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła "jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, a inni członkowie synodu posiadają tylko głos doradczy" (kan. 466). Pomagają oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów.

Archidiecezja lubelska została erygowana 214 lat temu, jednak to dopiero III synod. Pierwszy z nich odbył się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zwołał go w 1928 roku bp Marian Fulman.

Lata zaborów i niewoli narodowej nie pozwalały na zwołanie synodu. Dopiero 10 lat po odzyskaniu niepodległości ówczesny biskup lubelski, bp. Marian Leon Fulman. zwołał i przeprowadził pierwszy w historii diecezji synod. Uroczysta jego inauguracja miała miejsce dokładnie 93 lata temu – 25 września 1928 roku. Przemawiając wtedy w tej katedrze bp Fulman mówił: „Synod diecezjalny jest wielkim zdarzeniem w dziejach diecezji naszej. Ma on wywrzeć potężny wpływ na nas i wartość naszej pracy. Rozpoczyna się przeto od modlitw do Ducha Świętego ponieważ przedmiot rozważań naszych na synodzie, ewangelizacja świata jest drogi przyjaciołom Bożym – więc wzywamy na pomoc świętych”. Także i my dzisiaj przyzywamy Ducha Świętego. Chcemy nieść ludziom Ewangelię, radosną Nowinę o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie jest szczęściem i zbawieniem człowieka – mówił w czasie otwarcia III Synodu AL, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Drugi synod odbył się w latach 1977-1985 za czasów bp. Bolesława Pylaka. Data inauguracji III Synodu AL jest nie tylko 93. rocznicą otwarcia I Synodu diecezji lubelskiej, to także 68. rocznica aresztowania Prymasa Wyszyńskiego, wówczas biskupa lubelskiego.

Włączamy go do grona Patronów Synodu i będziemy czerpać z Jego bogatego duchowego przesłania. Musimy mieć w sobie wiarę taką jak miał błogosławiony nie bojąc się bronić wiary i wartości chrześcijańskich.Wielka jest moc Ducha Świętego. który nie opuszcza tych, którzy go wzywają. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, Kościołem w drodze. Chcemy się na działanie bożego Ducha otworzyć, wypełniać zadania jakie stawia przed nami. Ludzie Kościoła muszą mieć odwagę wypłynąć na pełne morze. Znakiem początków Kościoła nie jest bowiem cisza morska, ale uderzenie gwałtownego wiatru- mówił abp. S. Budzik.

Synod będzie obradował w 12 komisjach tematycznych. Członkami III Synodu Archidiecezji Lubelskiej jest ponad 200 osób, zarówno duchownych jak i świeckich.