IPN opublikował darmowy audiobook o Zdzisławie Brońskim ps. „Uskok”

2020-03-20 11:12
Audiobook IPN o Zdzisławie Brońskim ps. Uskok
Autor: Instytut Pamięci Narodowej

#Zostańwdomu i poznaj historię Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” - jednej z lubelskich ikon Armii Krajowej. Instytut Pamięci Narodowej opublikował darmowy audiobook, przygotowany w oparciu o naukową edycję pamiętników „Uskoka", które zostały przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa po śmierci autora i zdobyciu jego kryjówki 21 maja 1949 .

Zdzisław Broński Uskok (1912–1949) od jesieni 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim w Obwodzie AK Lubartów, brał udział w akcji Burza. Po wyzwoleniu walczył z komunistami. Zginął otoczony w bunkrze, gdzie przez dwa lata ukrywał się przed UB. Ukrywając się spisywał wspomnienia. Jest to źródło unikatowe, gdyż pozwala poznać motywy, jakie skłoniły żołnierzy wyklętych do pozostania w konspiracji. Ze wspomnień przebija zdumiewająca wyobraźnia społeczna i polityczna autora, który trafnie analizował zmieniającą się sytuację międzynarodową i wewnętrzną w Polsce. Wydanie pierwsze pamiętników Uskoka można bezpłatnie pobrać z biblioteki cyfrowej portalu pamięć.pl. Pamiętnik Uskoka" czyta Marcin Kwaśny - aktor, znany między innymi z roli rotmistrza Witolda Pileckiego w dokumentalno-fabularyzowanym filmie Pilecki. Autor:MO