Irmina Nikiel odwołana ze stanowiska szefowej wojewódzkiego Sanepidu

2020-02-10 15:46

Ze stanowiska Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odwołał ją dziś wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Wojewódzkiego: "Odwołanie nastąpiło w związku z sygnałami dotyczącymi działania Inspekcji Sanitarnej i zostało poprzedzone konsultacjami Wojewody Lubelskiego z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Działając na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Główny Inspektor Sanitarny wystąpił do wojewody z wnioskiem o odwołanie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Przyczyną odwołania była obawa o prawidłowe wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim. Do czasu powołania nowego inspektora wojewódzkiego obowiązki te będzie pełnić Pani Anna Strzyż, dotychczasowy zastępca LPWIS." Materiał: Maciej Kurek