ITD, Policja i Straż Graniczna wzięli pod lupę przewozy "na aplikację"

2023-03-01 13:16
Inspekcja Transportu Drogowego w Lublinie
Autor: Inspekcja Transportu Drogowego w Lubinie

Na 300 skontrolowanych w styczniu i lutym pojazdów ponad 100 naruszeń i wykroczeń​. Wyniki kontroli przeczą zapewnieniom operatorów aplikacji o znaczącej poprawie jakości usług.

W lutym, policjanci z Komend w Lublinie i Świdniku wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Strażą Graniczną kontrolowali kierowców świadczących usługi przewozowe taxi z wykorzystaniem popularnych aplikacji. Sprawdzali między innymi: uprawnienia licencyjne przedsiębiorców, uprawnienia i trzeźwość  kierowców oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdów. Łącznie skontrolowali 120 pojazdów, ujawnili 10 naruszeń transportowych i 27 wykroczeń. Była to kontynuacja działań prowadzonych w styczniu 2023. Wtedy na 150 kontroli przeprowadzonych w Lublinie i Świdniku było ponad 60 różnego rodzaju naruszeń i wykroczeń.

- Działania ukierunkowane na kontrolę kierujących świadczących usługi przewozowe taxi z wykorzystaniem popularnych aplikacji, przeprowadzono w weekend w godzinach wieczornych i nocnych, równocześnie na terenie Lublina i Świdnika. Podczas kontroli sprawdzano uprawnienia do kierowania, licencje, stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie. Kontrolą objęto także zagadnienia związane z legalnością pobytu i zatrudnienia obcokrajowców, którzy stanowią dużą grupę kierowców taksówek. W bazach danych służb weryfikowano każdego kontrolowanego kierującego. Dzięki temu można było zidentyfikować np. osoby poszukiwane, nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju lub takie, które mają zakaz prowadzenia pojazdów czy brak uprawnień do kierowania - tłumaczy Paweł Gruszka, naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w Lublinie.

- Jednym z zatrzymanych do kontroli w Lublinie był obywatel Nigerii. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz licencji na przewóz osób. Z kolei kontrolowany obywatel Uzbekistanu, okazał się osobą nielegalnie przebywającą na terenie RP - dodaje Paweł Gruszka.

Łącznie policjanci, inspektorzy i pogranicznicy przeprowadzili 120 kontroli. Ujawnili 10 naruszeń ustawy o transporcie drogowym i 27 wykroczeń. W 4 przypadkach było to najpoważniejsze naruszenie, czyli brak licencji. Mundurowi stwierdzili także naruszenia polegające na: braku badań techniczny, braku wypisu z licencji lub niezgłoszenia pojazdu do licencji. Zostaną także wszczęte postępowania wobec operatorów aplikacji, za zlecenie przewozu przedsiębiorcy, który nie posiadał wymaganej licencji. Za brak: badań technicznych, wymaganego wyposażenia pojazdu i wpisu TAXI w dowodzie rejestracyjnym zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. Policjanci zatrzymali także dwa prawa jazdy.