KAS: 30 wolnych etatów na Lubelszczyźnie. Ostatnie dni rekrutacji

2022-10-05 10:25
Rekrutacja do KAS
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Rekrutacja do KAS

Poszukiwani są kandydaci do pracy w delegaturach Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu. Większość z nich zasili szeregi funkcjonariuszy na granicy. Dokumenty można składać do 10 października.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednostką nadrzędną, prowadzącą nadzór nad pracą urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. To właśnie tu prowadzone są rekrutacje na pracowników i funkcjonariuszy wszystkich urzędów.

W tej chwili poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 30 etatów do Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, po 10 etatów do Delegatury LUCS w Lublinie i w Zamościu. Większość nowych funkcjonariuszy swoją służbę będzie pełnić na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią. Liczba wolnych etatów nie jest ostateczna, może zwiększyć się nawet dwukrotnie. Związane jest to z odejściami na emeryturę - mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 10 października należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty. Można to zrobić elektronicznie (formularz) lub dostarczyć je w wersji papierowej do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24).

Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna – dodaje M. Deruś.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Pełna treść ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce „Nabór".