KAS: Papuga Żako na granicy w Dołhobyczowie - ptak trafił do zamojskiego ZOO

2023-02-14 9:27
Papuga Żako
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Papuga Żako

Funkcjonariusze z lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zabezpieczyli żywy okaz CITES. Papugę Żako próbowała wwieźć do Polski obywatelka Ukrainy.

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem regulują przepisy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Celem jej jest ochrona takich zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw.

O takich właśnie dokumentach „zapomniała” obywatelka Ukrainy przekraczająca granicę w Dołhobyczowie. Kobieta zgłosiła do odprawy celnej żywą papugę Żako, która jest objęta międzynarodową ochroną zgodnie z przepisami Konwencji CITES. Na jej przewóz wymagane są odpowiednie dokumenty, których podróżna nie posiadała - wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Papuga została przekazana do ogrodu zoologicznego w Zamościu, a przeciwko kobiecie wszczęto postępowanie karne.