Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął współpracę z Prokuratorią Generalną RP

2020-03-04 18:31
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy KUL a Prokuratorią Generalną RP
Autor: KUL/Tomasz Koryszko

Współpraca obu instytucji może obejmować między innymi tworzenie na Uniwersytecie zajęć dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, a na pewno jest dużą szansą dla przyszłych absolwentów.

Prokuratoria Generalna RP jest pełnomocnikiem instytucjonalnym RP, Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi, a także doradcą prawnym w zakresie opinii prawnych, opinii legislacyjnych, negocjacji i mediacji. Współpraca obu instytucji może obejmować między innymi tworzenie na Uniwersytecie zajęć dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udział przedstawicieli Prokuratorii Generalnej w zajęciach dla studentów, organizowanie spotkań przedstawicieli Prokuratorii Generalnej ze studentami, w celu przybliżenia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich w Prokuratorii Generalnej, organizację płatnych staży dla najlepszych studentów lub absolwentów w Prokuratorii Generalnej, czy współpracę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania staży - mówi Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP. Dla Uniwersytetu jest to ogromna szansa do zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy z kolejną instytucją prawna, w której mogą w czasie studiów doszkalać się studenci prawa. Jest to otwarcie nowych możliwości współdziałania pomiędzy uczelnią, studentami oraz instytucją - mówi ks. prof. Antonii Dębiński, rektor KUL. Auto: Małgorzata Oroń

Mariusz Haładyj o korzyściach dla studentów z podpisanej umowy