Kolejne opaski życia dla lubelskich seniorów

2022-12-30 11:36
Opaska życia
Autor: Miasto Lublin Opaska życia

Od 2 stycznia 2023 roku rozpocznie się nabór osób chcących skorzystać z bezpłatnej usługi teleopieki. Znane już lubelskim seniorom opaski życia trafią do 600 osób w wieku 60+, będących mieszkańcami Lublina. Rekrutacja potrwa do 9 stycznia.

Kontynuujemy usługę teleopieki, czyli nowoczesnego systemu wsparcia dla seniorów, cieszącego się dużym zainteresowaniem już od momentu jego wprowadzenia w 2019 roku. Ilość chętnych do skorzystania z opasek życia świadczy o tym, że jest to pomysł trafiony i odpowiadający realnym potrzebom. Chcemy, aby wyposażanie naszych mieszkańców w te urządzenia było impulsem do zwiększenia ich aktywności i samodzielności w środowisku zamieszkania. Jest to jeden z celów prowadzonej przez Miasto polityki społecznej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Oferta skierowana jest do mieszkańców w wieku 60+, którzy chcą kontynuować lub rozpocząć korzystanie z opasek. Kryteria formalne jakie należy spełnić to zamieszkanie na terenie Lublina, ukończenie 60 roku życia oraz wyrażenie zgody na udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski proszone są o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie w godzinach 7.00 - 15.00 pod numerami: 81 466 55 60 wew. 1 i 6 oraz 81 466 55 61, 539 867 635.

Do projektu zakwalifikowane zostaną w pierwszej kolejności osoby z największą liczbą punktów przyznawanych za spełnienie trzech kryteriów merytorycznych. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby korzystające z całodobowej opieki instytucjonalnej lub znajdujące się na liście oczekujących na miejsce w całodobowej instytucji, które zadeklarują rezygnację z tej formy wsparcia. Drugą grupą mogącą liczyć na preferencje w naborze są osoby mieszkające samotnie. Trzecim punktowanym kryterium merytorycznym jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Zakładane na nadgarstek opaski życia to urządzenia służące do wzywania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Każda opaska posiada przycisk SOS do bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki funkcjonującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do zadań jego pracowników należy m. in. odbieranie alarmów z opaski, nawiązywanie kontaktu z seniorem, wezwanie pomocy, czy stałe monitorowanie stanu technicznego i poziomu naładowania opasek. Użytkownik opaski w sytuacji poczucia zagrożenia korzysta z przycisku SOS, a w przypadku np. omdlenia opaska łączy się z Centrum samoczynnie, informując o zdarzeniu i miejscu pobytu osoby. Ponadto urządzenie umożliwia monitorowanie funkcji życiowych, posiada czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS oraz pomiar poziomu ładowania baterii. Pierwsze opaski życia trafiły do mieszkańców Lublina już w 2019 roku. Do tej pory do z usługi skorzystało łącznie 1685 osób. Obecnie opaski są używane przez 836 osób.

Wyposażenie seniorów w opaski życia to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską.

źródło: Urząd Miasta Lublin