KUL: Akademiki będą miały swoje „imiona”!

2024-05-16 15:42
Konkurs dla studentów na nazwy akademików na KUL
Autor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Konkurs dla studentów na nazwy akademików na KUL

Domy Studenckie KUL będą mieć swoje nazwy. Zaproponują je studenci w ramach ogłaszanego konkursu. Jury oceni oryginalność pomysłu, kreatywność, a także związek nazw z katolickim charakterem uczelni. Konkurs został ogłoszony pod patronatem Rektora KUL.

Określona nazwa, a najczęściej jest to imię, pomaga studentom zlokalizować Dom Studenta na kampusie akademickim konkretnej Alma Mater.

– KUL to ponad 105 lat historii nie tylko tej naukowej, ale i o charakterze ludzkim, nieraz bardzo osobistym. Skoro wkraczamy w drugą moją kadencję, niech i ona zapisze się w historii – mówi z optymizmem rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma łącznie pięć akademików: cztery akademiki znajdują się na terenie Lublina oraz Dom Studencki w Stalowej Woli, gdzie Uniwersytet od lat ma swoją filię. Konkurs dotyczy wyłonienia najlepszych nazw na każdy z akademików jakimi dysponuje uczelnia. Wybór najlepszych nazw dla domów studenckich odbywa się pod patronatem Rektora KUL.

- Kraków ma „Piasta” i „Żaczka”, Poznań „Danuśkę” i „Juranda”, Poznań popularną „Jowitę”, Warszawa „Muchomorka” i „Żwirka”, Lublin – „Feminę” czy „Babilon”. Nazwy akademików i domów studenckich ułatwiają ich identyfikację i nadają obiektom bardziej przyjazny charakter. To ważne, bo to przecież tutaj studenci, poza salami wykładowymi, spędzają kilka lat swojego życia – wyjaśnia Monika Stojowska, z-ca rzecznika prasowego KUL.

Swoje oryginalne i kreatywne pomysły na nazwy poszczególnych domów akademickich w terminie od 20 do 27 maja mogą zgłaszać studenci KUL. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia po jednej propozycji nazwy dla wybranego budynku Domów Studenckich KUL, ponadto oprócz proponowanie nazwy należy dodać także pisemne, krótkie uzasadnienie dla wybranej nazwy. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres kds@kul.pl oraz rzecznik@kul.pl. Na zwycięzców czekają nagrody. Lista zwycięskich pomysłów na nazwy akademików KUL zostanie opublikowana 3 czerwca 2024 r. Autorzy, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną wręczone po 7 czerwca 2024 r.

Historia akademików KUL sięga 1948 r. Z inicjatywy ks. rektora Antoniego Słomkowskiego zakupiono od pp. Żulińskich resztówkę majątku Konstantynów. Posiadłość o wielkości ok. 15 ha obejmowała drewniany dworek, zabudowania gospodarcze, park, ogród warzywny i owocowy. Rektor zaplanował, że na tym terenie uprawiane będą warzywa zasilające uczelnianą stołówkę oraz że wybudowane zostaną pierwsze akademiki dla coraz liczniej napływających na KUL studentów. Dziewczęta uczące się na KUL już w 1948 r. zamieszkały w dzisiejszym sercu Kampusu – Dworku Staropolskim. W 1951 r. rozpoczęto budowę nowego domu – bloku A – pierwszego domu akademickiego dla studentek KUL, a w roku następnym – drugiego budynku – bloku B. Do zwolnionego Dworku Staropolskiego wprowadzili się zaś asystenci pracujący na uczelni.

W Polsce na ponad 1,5 mln studentów przypadają 504 domy studenckie, które oferują 136 905 miejsc. Oznacza to, że akademiki mogą zaspokoić tylko 8,8% zapotrzebowania na kwatery dla studentów, niemniej zakwaterowanie w akademikach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Dla wielu z nich to obowiązkowy element życia studenckiego w obcym mieście. Życie w akademiku to przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych. Cena za miejsce w domu studenckim jest znacznie niższa niż koszty najmu mieszkania.