KUL: „Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny” – wzór rodziny na dzisiejsze czasy [AUDIO]

2024-03-07 15:25
Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości -  konferencja naukowa KUL
Autor: KUL/ Wydział Teologii Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości - konferencja naukowa KUL

Podczas trzech sesji prelegenci omówią tematy związane ze świętością kobiety, mężczyzny, otwartością na dar życia oraz doświadczeniami niepłodności w życiu małżonków. Ulmowie stanowią symbol niewyobrażalnego oddania wychowania ku wartościom takim, jak: wiara, miłosierdzie, rodzina czy pomoc bliźniemu.

Wiktoria i Józef Ulmowie oraz siedmioro ich dzieci zginęli z rąk niemieckich oprawców z powodu ukrywania kilku żydowskich rodzin. Rodzina Ulmów została zamordowana przez Niemców 22 marca 1944 roku. Życiorys rodziny Ulmów ukazuje wzorowy przykład realizacji powołania do świętości w rodzinie. W piątek, 28 lipca 2023 r. Sejm ustanowił rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów. To właśnie dlatego dyskusja i debata naukowa w murach KUL dotycząca współczesnych rodzin za wzór będzie miała postawioną błogosławioną rodzinę Ulmów.

Mamy dwa cele tej konferencji. Pierwszy jest bezpośrednio związany z błogosławioną rodziną Ulmów. Staramy się zwrócić uwagę na świętość życia tej rodziny. Oczywiście - oni żyli w innych czasach i warunkach niż my dzisiaj, ale chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich otwartość na życie, na wartość życia oraz na rodzicielstwo. Drugi cel jest związany dyskusją prowadzoną w społeczeństwie, aby spojrzeć na dzisiejsze rodzicielstwo i wartość ludzkiego życia, które powinno zrodzić się i wychowywać w środowisku rodzinnym, w środowisku miłości – wyjaśnia ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, prodziekan ds. studentów Wydziału Teologii KUL

Konferencja „Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny” będzie składała się z trzech paneli, z czego dwa to panele naukowe, zaś trzeci – to panel poświęcony dyskusji międzypokoleniowej. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są nie tylko wykładowcy i studenci, ale przede wszystkim wszyscy, którzy interesują się losem obecnych i przyszłych rodzin, a także ich funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie. W pierwszym panelu pt. „Rodzina Ulmów – świętość wcielona” organizatorzy i prelegenci mają na celu wykazać w jaki sposób ta rodzina realizowała powołanie do świętości w codzienności swojego życia. Panel drugi pt. „Rodzicielstwo na drodze do świętości” poświęcony będzie rodzicielstwu jako drodze do świętości. W tym panelu będą poruszane kwestie związane z niepłodnością i sposoby rozwiązywania problemów, które mają pary małżeńskie z poczęciem dziecka. Trzeci panel, który będzie stanowił podsumowanie konferencji to panel dyskusyjny w formie dyskusji międzypokoleniowej pt. „Rodzina wspólnotą miłości”.

Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tematyką życia małżeńskiego i rodzinnego. Począwszy od powołania do świętości każdej rodziny, ale także wszystkich, którzy chcą spojrzeć z nami na kwestie związane z rodzicielstwem i przekazywaniem życia. Jesteśmy świadomi, że dzisiaj wiele par z różnych przyczyn nie może mieć w sposób biologiczny dzieci. W związku z tych chcemy także wskazać sposób realizacji powołania do rodzicielstwa, który mają takie pary - wyjaśnia ks. M. Brzeziński.

Rodzina Ulmów z Markowej zginęła z rąk niemieckiego okupanta za to, że pomogła ośmiorgu Żydom skazanym na zagładę. Ulmowie to prawdziwi Samarytanie XX wieku. Ich życie jest wzorem, w jaki sposób można żyć Ewangelią w najtrudniejszych czasach, szczególnie gdy nie ma szansy na pomoc z zewnątrz. Życiorys całej rodziny wskazuje także jak wielką miłością można darzyć bliźnich bez względu na rasę, wiarę czy stan majątkowy. Rodzina Ulmów w obronie bliźnich poświęciła swoje życie. W dzisiejszych czasach braku poszanowania dla życia nienarodzonego tym silniejszym akcentem staje się fakt beatyfikacji całej rodziny Ulmów, wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Tym samym ważnym jest, aby w dobie XXI wieku, gdy świat i nauka tak szybko się rozwijają i zmierzają do bliżej nieokreślonego celu, ale wprowadzają tym samym zamęt, chaos i brak wartości w młodych pokoleniach podjąć próbę dyskusji o przyszłości polskich rodzin, wartościach, które będą przekazywane w kolejnych pokoleniach, a także i przede wszystkim: szacunku i miłości do życia poczętego, ale jeszcze nienarodzonego.

Mamy nadzieję, że dla młodych uczestników będzie to spotkanie z konkretną rzeczywistością. Z konkretnym sposobem przeżywania i powołania do świętości, spojrzenia na rzeczywistość małżeństwa i rodziny, ale także, aby zrozumieli, że można żyć zgodnie z tymi wartościami – być wiernym, przyjąć dar życia i cieszyć się z bycia rodzicem. Natomiast jeśli mówimy o starszych uczestnikach wydarzenia, mamy nadzieję, że to będzie dla nich szansa, aby zweryfikować swoje spojrzenie na życie małżeńskie, na życie rodzinne i rodzicielstwo. Być może zwrócą uwagę na fakt, że mogą zaangażować się do pracy czy posługi na rzecz innych małżeństw i rodzin, które przeżywają trudności lub tez podzielić się z n innymi swoimi doświadczeniami w jaki sposób te trudności można wspólnie pokonywać – wyjaśnia ks. M. Brzeziński.

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów rozpoczął się w 2003 roku. 17 grudnia 2022 roku Ojciec Święty Franciszek zaaprobował starania o beatyfikację i polecił ogłosić ich męczeństwo. Beatyfikacja miała miejsce 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu. To właśnie tam mieszkali Józef i Wiktoria Ulmowie wraz ze swymi dziećmi.

Konferencja „Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny” rozpocznie się we wtorek, 12 marca, o godzinie 9.00 w auli C 1031 w Collegium Jana Pawła II w Lublinie. [HARMONOGRAM WYDARZENIA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Radia Plus Lublin.

Ks. prof. Mirosław Brzeziński - "Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny" - warto być, warto słuchać, warto rozmawiać