KUL: Dzień Judaizmu – dzień jedności, pokoju i wzajemnej akceptacji

2023-01-17 16:00
Dzień Judaizmu w Archidiecezji lubelskiej 2023
Autor: Centrum Abrahama J. Heschela KUL Dzień Judaizmu w Archidiecezji lubelskiej 2023

Czy Żydzi i chrześcijanie są skazani na to, by iść razem, ale osobno? Czy może są jak rodzina po głębokim konflikcie, gdzie raz udaje się ułożyć relacje, a raz lepiej zapomnieć, że kiedykolwiek było coś wspólnego?

Po raz 26. w Kościele katolickim będzie obchodzony Dzień Judaizmu. Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w środę, 18 stycznia 2023 r. o godzinie 17 w auli 1031 Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Dzień Judaizmu jest wyrazem troski o dobro Kościoła, o Jego żywotność, o wiarę Jego członków, ale także wspólnego z Żydami doświadczenia, że Bóg jest jeden, jest bliski i dobry dla człowieka, a Lud Izraela nigdy nie został przez Niego odrzucony” – napisał abp Grzegorz Ryś w specjalnym na ten dzień Słowie przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Hasłem tegorocznego Dnia Judaizmu są słowa: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”. Główne obchody ogólnopolskie odbywają się w Siedlcach (17 stycznia). Dzień później, 18 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędą się uroczystości Dnia Judaizmu w Archidiecezji lubelskiej.

Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu w Archidiecezji lubelskiej odbędą się w środę, 18 stycznia 2023 r. o godzinie 17:00 w auli 1031 Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Hasłem tegorocznego Dnia Judaizmu są słowa: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”.

Na kartach Starego Testamentu „przejście” oznacza przejście anioła śmierci, który powodował śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie. Każdego roku w Święto Paschy żydzi wspominają wielkie wydarzenie jakim było ocalenie Izraelitów, którzy pod wodzą Mojżesza wychodzą z ziemi egipskiej. Także Jezus z Nazaretu ze swoją rodziną co roku odwiedzali Jerozolimę, aby obchodzić Święto Paschy. Jezus ukazuję tę nową Paschę, w której każdy człowiek może przechodzić z niewoli grzechu do życia w łasce. Tak bardzo potrzebujemy tego Dnia Judaizmu, w którym możemy odkrywać żydowskiego korzenie chrześcijańskiej religii. Możemy prowadzić dialog, możemy wspólnie się modlić, a także możemy wspólnie odkrywać bogactwo naszej religii, a jednocześnie możemy spróbować rozwiązywać razem wszelkie trudności problemy, które napotykamy we współczesnym świecie - mówi ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela.

Główne obchody ogólnopolskie odbywają się w Siedlcach (17 stycznia). Dzień później, 18 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędą się uroczystości Dnia Judaizmu w archidiecezji lubelskiej. Jego organizatorami są Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego wraz Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela.

Spotkanie rozpocznie pieśń Shema Israel, po której będą czytane teksty z Tory i Ewangelii oraz zostaną wygłoszone dwa komentarze – żydowski i katolicki. O świętowaniu Paschy w ujęciu żydowskim opowie rabin Icchak Rapoport z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zaś Paschę w ujęciu chrześcijańskim przedstawi ks. Mirosław Bielecki, Ojciec Ogniska Światła i Miłości w Łopocznie- wyjaśnia ks dr. Tomasz Adamczyk, dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego.

W uroczystości udział wezmą Wielki Kanclerz KUL, Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik, Rektor KUL Mirosław Kalinowski, bp Mieczysław Cisło oraz kantor Symcha Keller.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Dzień Judaizmy organizowany jest przede wszystkim dla chrześcijan, aby pogłębiali swoją religijną tożsamość, bo spotykając Jezusa zawsze spotykamy Judaizm – dodał ks. dr T. Adamczyk.

Organizatorami 26. Dnia Judaizmu w Archidiecezji lubelskiej jest są Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego we współpracy z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela.

Jeśli chcemy budować relacje to musimy do czegoś zmierzać. Tą kategorią naszych wzajemnych relacji jest pokój, czyli otwarcie na drugiego człowieka i jego akceptacja. Pokój, kiedy wzajem,nie chcemy patrzeć w przyszłość i budować wzajemne relacje - mówi bp Mieczysław Cisło, wieloletni przewodniczący Komisji ds. Dialogu z Judaizmem KEP.

Archidiecezja lubelska jest jedną z najbardziej zaangażowanych diecezji w Polsce w organizację Dnia Judaizmu.

To dzięki śp. abp Józefowi Życińskiemu, który ponad 20 lat temu objął naszą diecezję. Swoją opiekę nad wiernymi diecezji rozpoczął od odwiedzania parafii w miejscowościach, gdzie społeczności żydowskie były szczególnie liczne i znaczące. To właśnie abp Życiński inspirował lokalne wspólnoty parafialne do zachowania pamięci o żydach, do troski o ślady żydowskiej historii - mówi ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji lubelskiej.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce ustanowiła w 1997 r. Konferencja Episkopatu Polski. Jest obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Harmonogram wydarzeń na KUL w ramach Dnia Judaizmu → TUTAJ