KUL: Jaka przyszłość czeka małżeństwa i rodziny? Studenci debatowali nad współczesnymi zagrożeniami [AUDIO]

2024-04-24 15:41

„Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności” - to temat Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie i ich Mentorów, które odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Studenci Nauk o Rodzinie m.in. z Lublina, Warszawy i Katowic dyskutowali o współczesnym małżeństwie i rodzinie po kątem różnych perspektyw, bodźców i wyzwań jakie dzisiejszy świat stawia przed młodymi. Na przestrzeni paru ostatnich dekad widać bardzo zmienny trend jeśli mowa o wieku zawierania związku małżeńskiego oraz decydowania się na rodzicielstwo.

- Ostatnie lata pokazują, że coraz później zakładamy rodziny czy decydujemy się na narodziny dziecka. Powody są różne od ekonomicznych, poprzez społeczne, aż do emocjonalnych. Dzisiaj ludzie boją się odpowiedzialności za drugą osobę, bo życie w pojedynkę wydaje się bezpieczne, a w perspektywie lat i starzenia się wcale takie nie jest - mówi Wiktoria Oszczepalska, studentka Nauk o Rodzinie KUL.

O nowych trendach wybierania drogi życiowej przez młodych posłuchaj w rozmowie Radia Plus z Wiktorią Oszczepalską!

W. Oszczepalska: "Dzisiaj ludzie boją się odpowiedzialności za drugą osobę"

Obrady w ramach sympozjum toczyły się w czterech panelach: Przygotowanie do małżeństwa; Rodzicielstwo i wychowanie dziś; Współczesne wyzwania rodzin czy Aspekty prawne życia rodzinnego - to tematy wokół, których studenci z różnych ośrodków naukowych stawiali pytania i szukali odpowiedzi.

- Największą dysfunkcją rodziny jest brak rozmowy i dialogu, który jest fundamentem rodziny opartej na miłości. Powszechny dostęp do środków społecznego przekazu tylko zwiększa ten dystans jaki budujemy między nami, a tymi, którzy są dla nas najbliżsi – mówi w rozmowie z Radiem Plus Weronika Kawecka, studentka Nauk o Rodzinie KUL, prelegentka.

Dysfunkcje w rodzinach na przestrzeni lat częściowo uległy zmianom, część nadal jest niezmienna. O tym w rozmowie z Weroniką Kawecką!

W. Kawecka: "Największą dysfunkcją rodziny jest brak rozmowy i dialogu"

Jednym z głównych celów wydarzenia jest integracja środowiska studentów Nauk o rodzinie i kół naukowych. Ponadto celem jest także współpraca międzyuniwersytecka kierunku Nauk o rodzinie, a także zaangażowanie studentów w publiczną debatę w kwestii rodziny i małżeństwa oraz zachęcenie studentów do wyrażania swoich spostrzeżeń i poglądów w przestrzeni publicznej. Celem dydaktycznym organizacji sympozjum dla studentów było wprowadzenie ich w świat nauki pod kierunkiem ich mentorów.

- Uniwersytet jest nie tylko miejscem wykładów i nauki, ale przede wszystkim miejscem dyskusji i dialogu. Staramy się robić wszystko co w naszej mocy, aby w dialog społeczny angażowali się także studenci. Cieszy nas, że studenci otworzyli się na współpracę z innymi ośrodkami z Polski. Mówię tutaj o uniwersytetach, na których podejmowane są badania i kształcenie w zakresie nauk o rodzinie, bo to pokazuje, że nauka i edukacja na m.in. wyższym poziomie jest taką przestrzenią, w której mogą nawiązywać się także przyjaźnie i współpraca naukowa. Warto podkreślić, że ci młodzi adepci nauki nie są pozostawieni sami sobie, tylko mają wsparcie swoich mentorów, swoich profesorów, bo to też pomaga im odważniej i bardziej kompetentnie wejść w te problemy, które chcą podejmować - mówi prof. Adam Zadroga, prorektor ds. misji i cyfryzacji KUL.

O roli uniwersytetu w aktywizacji studentów od debaty publicznej o rodzinie i małżeństwie posłuchaj w rozmowie z prof. Adamem Zadrogą!

prof. A. Zadroga: "Uniwersytet jest nie tylko miejscem wykładów i nauki, ale przede wszystkim miejscem dyskusji i dialogu"

O przygotowaniach do małżeństwa bez względu na odległość czy przeszkody losowe w czasie sympozjum mówił ks. mgr Szymon Majchur, z Uniwersytetu Śląskiego.

- Grupa Stowarzyszenia Familiaris, która działa w Niemczech w Freiburgu, Kurs odbywa się 4 razy do roku, co kwartał, jest coraz więcej uczestników. Ostatnia edycja liczyła aż ponad 100 par narzeczonych. W każdej edycji jest ich coraz więcej. To świadczy o tym, że kurs stanowi odpowiedź na potrzeby młodych, którzy chcąc zawrzeć związek małżeński borykają się z takim wyzwaniem współczesności jak odległość i praca na emigracji – wyjaśnia ks. Sz. Majchur.

O przygotowaniach do małżeństwa bez względu na odległość, z zastosowaniem dóbr nowych technologii posłuchaj w rozmowie z ks. Szymonem Majchurem.

ks. Sz. Majchur: " Kurs jest odpowiedią na potrzeby młodych przebywajacych na emigracji"

Dyskusji towarzyszyło otwarcie specjalnej wystawy pod hasłem „Portrety Kobiet". Zdjęcia zaprezentowane na wystawie pochodzą z Powiatowego Ośrodka dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach. Powstałe portrety to efekt wizyty oraz warsztatów przeprowadzonych przez studentów Nauk o Rodzinie KUL, a także opiekunów w tym Ośrodku.

- Chcemy pokazać, że sposób integracji z osobami niepełnosprawnymi, także intelektualnie, jest tym co warto w przestrzeni życia społecznego promować - wyjaśnia ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii KUL.

Integracja z chorymi jest jednym z podstawowych zadań współczesnego społeczeństwa – o roli integracji i jej znaczeniu mówi ks. dr. hab. M. Brzeziński, prof. KUL.

ks. M. Brzeziński: "Warto promować w przestrzeni publicznej integrację z niepełnosprawnymi i chorymi"

W specjalnej sesji fotograficznej i warsztatach z kobiecości przygotowanych przez studentów Nauk o Rodzinie KUL wzięło udział 47 podopiecznych ośrodka w Bełżycach.

- Mamy osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, osoby z autyzmem, z chorobami psychicznymi. To była inicjatywa skierowana do kobiet naszego ośrodka, co dla mnie było szczególnie ważne, dlatego że dla większości kobiet to było pierwsze takie życiowe doświadczenie. One nie brały udziału ani w sesjach zdjęciowych, ani nigdy się nie malowały, ani nikt nie poświęcił im tyle czasu tak bezpośrednio, sam na sam. Studenci wnoszą do naszego ośrodka młodość i to jest ogromnie ważne – podkreśla Urszula Zielińska, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach.

O współpracy studentów Nauk o rodzinie KUL z podopiecznymi ośrodka w Bełżycach i i efektach tej współpracy posłuchaj w rozmowie Radia Plus z Urszulą Zielińską, dyrektor ośrodka.

U. Zielińska: "Studenci wnoszą do naszego ośrodka młodość i to jest ogromnie ważne"