KUL: Katecheci uzupełnią wykształcenie

2021-09-14 18:08
KUL: Katecheci uzupełnią wykształcenie
Autor: KUL

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu katechetów, którzy potrzebują uzupełnić kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii Kościoła katolickiego, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przygotował podyplomowe studia w zakresie teologiczno-katechetycznym.

Rozpoczną się one wraz z nowym rokiem akademickim 2021/2022 i będą trwały dwa lata tj. cztery semestry. Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe umożliwiają nabycie podstawowej wiedzy z zakresu teologii katolickiej.

„W programie studiów znajdują się również zajęcia z psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki. Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Porozumieniu pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii” - mówi ks. prof. Piotr Goliszek, dyrektor podyplomowych studiów w zakresie teologiczno-katechetycznym.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

„Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe może podjąć osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia lub ukończyła studia magisterskie z teologii lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego do nauczania religii” - dodaje ks. P. Goliszek.

Kandydat przy zgłoszeniu powinien przedłożyć: podanie o przyjęcie na studia, dyplom ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie oraz informację o ewentualnym przygotowaniu pedagogicznym innym niż przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Ponadto osoby, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia powinny przedłożyć potwierdzenie zrealizowanych 180 punktów ECTS.