KUL: Przyszłość współczesnej rodziny oczami młodych – studenci przystępują do ogólnopolskiej debaty [AUDIO]

2024-04-22 13:09
„Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności”
Autor: KUL/Wydział Teologii „Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności”

„Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności” - to temat Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie i ich Mentorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W czasie sympozjum przewidziane są cztery panele. Pierwszy panel poświęcony jest tematom związanym z kwestiami przygotowania do małżeństwa, drugi panel to tematy dotyczące rodzicielstwa i wychowania w dzisiejszych czasach. Kolejne dwa panele skupiają tematy wokół współczesnych wyzwań jakie stoją przed rodzinami, a także poruszane będą kwestie prawne dotyczące życia małżeńskiego.

Po zgłoszonych tematach widzimy różnorodność zainteresowań studentów: od teologii poprzez psychologię, socjologię aż do nauk prawnych. Warto usłyszeć głos młodych ludzi, jak oni postrzegają dzisiaj problemy związane z małżeństwem, z rodziną. Pojawiają się chociażby takie tematy jak lęk przed zakładaniem rodziny. Widzimy społecznie, że ten wiek zakładania rodziny, decyzji na małżeństwo przesuwa się dosyć wysoko, powyżej trzydziestego roku życia. Warto usłyszeć od młodych ludzi, jak oni postrzegają dzisiejszy świat i wyzwania. Patrząc z perspektywy własnej młodego człowieka, widzą jak dorośli funkcjonują,. Zapewne też mają swoje spostrzeżenia jak oni chcą funkcjonować w małżeństwie, jak widzą swoją drogę życia małżeńskiego, życia rodzinnego – mówi o. Mirosław Chmielowski, kurator Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie KUL.

Organizacja sympozjum naukowego dla studentów wpisuje się z misję jaką ma przed sobą każdy uniwersytet, szczególnie katolicki. Jednym z głównych celów wydarzenia jest integracja środowiska studentów Nauk o rodzinie i kół naukowych. Ponadto celem jest także współpraca międzyuniwersytecka kierunku Nauk o Rodzinie, a także zaangażowanie studentów w publiczną debatę w kwestii rodziny i małżeństwa, a także zachęcenie ich do wyrażania swoich spostrzeżeń i poglądów. Celem dydaktycznym jest także wprowadzenie młodych studentów w świat nauki pod kierunkiem ich mentorów.

W trakcie debaty młodych nt. małżeństwa i rodziny o godz 10.15 zaplanowano otwarcie specjalnej wystawy pod hasłem „Portrety Kobiet". Portery, które zostaną zaprezentowane są efektem współpracy studentów Nauk o Rodzinie KUL z kobietami, które borykają się z problemami zdrowotnymi, ale także ich próby normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, co stanowi dla nich samych swoiste wyzwanie.

Zdjęcia zaprezentowane na wystawie pochodzą z Powiatowego Ośrodka dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach. Powstałe portrety to efekt wizyty oraz warsztatów przeprowadzonych przez studentów Nauk o Rodzinie KUL, a także opiekunów w tym Ośrodku.

Konsekwencją wizyty studentów w tym ośrodku i przeprowadzonych warsztatów była propozycja, aby przedstawić te zdjęcia i to wydarzenie, jako takie, które ujmuje kobiety z niepełnosprawnością intelektualną również jako część naszego życia, naszego środowiska. Co więcej, przedstawiciele tego Domu Pomocy Społecznej będą obecni na konferencji, a także na inauguracji również tej wystawy. Chcemy pokazać przyszłościowo również dla studentów miejsca, w których będą mogli pracować, a jednocześnie pokazać, że sposób integracji z osobami niepełnosprawnymi, również intelektualnie, jest czymś, co warto w przestrzeni życia społecznego promować - mówi ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii KUL.

Jednym z głównym organizatorów i inicjatorów zbliżającej się debaty o rodzinie i małżeństwie są studenci Nauk o rodzinie KUL.

Im wcześniej zaczniemy głośno mówić o wyzwaniach jakie mają przed sobą obecne i przyszłe rodziny i małżonkowie - tym lepiej. Chcielibyśmy przekazać, jak powinien wyglądać prawidłowy model rodziny. Jest teraz dużo zaburzeń i współcześnie możemy w mediach zobaczyć, jak rodzina wyglądać nie powinna i małżeństwo. A wiadomo, że rodzina jest jego podstawowym środowiskiem wychowawczym dla człowieka. To co w niej nabędzie to również odbija się w jego dorosłym życiu. Chcielibyśmy wskazać, jak powinno to wyglądać, jak powinno wyglądać wychowanie, jak powinna wyglądać relacja małżeństw, która rzutuje na przyszłość - mówi w rozmowie z Radiem Plus Weronika Kawecka, przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie KUL.

Sympozjum „Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności” już we wtorek, 23 kwietnia, od godz. 9.15 w Auli C1031 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Organizatorami wydarzenia jest Katedra Nauk o Rodzinie WT KUL, Koło Naukowe Studentów o Rodzinie KUL, Bioetyczne Koło Studentów WSR UKSW, Koło Naukowe Myśli i Praktyki Społecznej „dla Was” WSR UKSW.

Harmonogram Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie i ich Mentorów.  „Małżeństwo i rodzina oczami młodych w kontekście wyzwań współczesności” znajdziesz TUTAJ

ks. M. Brzeziński: "Sposób integracji z osobami niepełnosprawnymi jest czymś, co należy w przestrzeni życia społecznego promować
W. Kawecka: "Chcielibyśmy przekazać, jak powinien wyglądać prawidłowy model rodziny"
o. M. Chmielewski: Warto usłyszeć głos młodych ludzi, jak oni postrzegają dzisiaj problemy związane z małżeństwem i rodziną