KUL: Senat wybrał nowego Rektora uczelni! [AUDIO]

2024-05-09 11:44
„Wiara i teologia bliżej nas” -Kongres Teologów na KUL
Autor: KUL/Tomasz Koryszko „Wiara i teologia bliżej nas” -Kongres Teologów na KUL

Nowym rektorem KUL na lata 2024-2028 został ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Głosowanie Senatu odbyło się w czwartkowy poranek, w głosowaniu z wynikiem 34:4 wygrał dotychczasowy rektor KUL. Druga kadencja - jak zapowiada ks. prof. M. Kalinowski – będzie ukierunkowana na jeszcze większy rozwój uniwersytetu i współpracę zagraniczną.

- Przed polskimi uniwersytetami stoi obecnie wiele nowych wyzwań, dotyczą one m.in. sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie, w tym ekonomicznej, rozwoju nowych technologii, a przede wszystkim sztucznej inteligencji - podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski, wybrany w czwartek na drugą kadencję 2024-2028.

Rektor podziękował Senatowi KUL za wybór i obdarzenie go zaufaniem. Ks. prof. Kalinowski zaznaczył, że w jego wizji uniwersytetu i nauki, zdobywana wiedza, powinna iść w parze z holistycznym rozwojem studentów.

- Podchodzę z pokorą do kolejnej kadencji. Jestem świadomy wyzwań, które stają przed uniwersytetem. Wiele rozpoczętych projektów wymaga spokojnej kontynuacji. W planach mamy też nowe przedsięwzięcia. Zależy mi, by jak najwięcej osób, tworzących społeczność akademicką, było aktywnych i zaangażowanych w różnorodne działania. Jestem otwarty na innowacyjne propozycje. Zapraszam wszystkich do dalszej, ale też nowej współpracy. Możemy dużo wiedzieć, a nie posiadać mądrości. Dziś w dobie internetu i sztucznej inteligencji, każdy bardzo szybko może dotrzeć do teoretycznych informacji. Ale ważnym jest to, byśmy sięgali do klasycznych modeli uprawiania nauki i kształcenia. Oczywiście, konieczne są nowe technologie, używanie sztucznej inteligencji, jako uczelnia, jesteśmy otwarci na rozwijający się świat – powiedział tuż po ogłoszeniu wyników wyborów ks. prof. M. Kalinowski.

Wskazał również na konieczność dialogu z różnymi środowiskami, potrzebę wymiany poglądów, z poszanowaniem systemów wartości wszystkich uczestników dyskursu.

- Nasz uniwersytet nikogo nie wyklucza, ale mamy też swoją tożsamość. Nie oznacza to, że chcemy ją narzucać, to kwestia wolnego wyboru. Wśród priorytetów na najbliższe lata mogę wymienić uzyskanie statusu uczelni badawczej, cykliczne dostosowywanie oferty studiów do wymogów społecznych i rynku pracy, dalszy dynamiczny rozwój obecności naszych ekspertów i naukowców w przestrzeni publicznej, jeszcze większe wykorzystywanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, dostosowanie warunków pracy do bieżących potrzeb, kolejne duże inwestycje infrastrukturalne, w tym związane z Wydziałem Medycznym i obiektami sportowymi, dokończenie rozpoczętych remontów, dalsza intensyfikacja relacji i kontaktów zagranicznych, współpraca z samorządem, inicjatywy społeczne, gospodarcze oraz kulturalne - podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – teolog, specjalizuje się w teologii pastoralnej, homiletyce, opiece paliatywnej i współczesnych formach przekazu wiary.  Od 1993 zawodowo związany z KUL. Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2008 roku. Pełnił m.in. funkcje: prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2004–2008) i dziekana Wydziału Teologii (2008–2016), a od 2020 jest Rektorem KUL. Inicjator prowadzenia studiów w Areszcie Śledczym, zaangażowania uniwersytetu w dialog chrześcijańsko-żydowski oraz utworzenia Centrum Polonijnego KUL. Społecznie sprawuje również funkcję prezesa Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Źródło: KUL/ M. Stojowska

ks. prof. dr hab. M. Kalinowski: "Naszym celem jest jeszcze większy rozwój uniwersytetu i współpraca zagraniczna"