KUL: „Światła w ciemności” - po raz pierwszy uczczą wspólnie Boże Narodzenie i Chanukę

KUL: „Światła w ciemności” -  po raz pierwszy uczczą wspólnie Boże Narodzenie i Chanukę
Autor: KUL KUL: „Światła w ciemności” - po raz pierwszy uczczą wspólnie Boże Narodzenie i Chanukę

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela po raz pierwszy zorganizuje wspólne świętowanie Chanuki oraz Świąt Bożego Narodzenia dla społeczności akademickiej i mieszkańców Lublina – miasta wielokulturowego i wieloreligijnego.

Wydarzenie „Światła w ciemności” po raz pierwszy organizowane na KUL będzie niepowtarzalną okazją do świętowania zwycięstwa światła nad ciemnością - w chrześcijańskiej tajemnicy Wcielenia w Bożym Narodzeniu oraz cudu związanego z wyzwoleniem Świątyni Jerozolimskiej wspominanego podczas żydowskiej Chanuki.

Świętowanie rozpocznie pieśń Shema Israel, po której zostaną wygłoszone dwa komentarze – żydowski i katolicki. Spotkanie zwieńczy wspólne odśpiewanie pieśni przez kantorów neokatechumenalnych oraz żydowskich. Wspólnemu świętowaniu będzie towarzyszył poczęstunek tradycyjnymi chanukowymi pączkami – wyjaśnia Justyna Galant z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Chanuka doroczne święto żydowskie trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (według kalendarza żydowskiego). Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku – chanukii.

Dlatego też w czasie organizowanego po raz pierwszy wydarzenia „Światła w ciemności” będzie położony duży akcent na światło i jego rolę i symbolikę w obu religiach. Nastąpi symboliczne odpalenie specjalnego chanukowego świecznika, a także świec umieszczonych w wieńcu adwentowym – dodaje J. Galant.

Mieczysław Cisło, kantor Symcha Keller, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, prof. Wojciech Kaczmarek, skrzypek i solista Marcin David Król oraz dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel.

Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25 dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.e., kiedy władca Syrii i Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. o godz. 18. 00 przed Gmachem Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.