KUL: „Szacunek do życia” podstawą międzypokoleniowej debaty o świętości współczesnej rodziny

2024-03-12 17:43

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się interesująca i motywująca do rozważań, a także refleksji konferencja naukowa pt.: „Błogosławiona rodzina Ulmów inspiracją do świętości współczesnej rodziny". Wśród prelegentów byli praktycy, teoretycy, ale także rodziny, które borykają się m.in. z problemem niepłodności.

Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii KUL we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Nauk o Rodzinie KUL zorganizowała konferencję, której tematy dotyczyły zarówno błogosławionej rodziny Ulmów, jak i dzisiejszych wyzwań współczesnych rodzin. Jednym z takich wyzwań jest doświadczenie niepłodności, któremu także poświęcono czas w trakcie debaty uniwersyteckiej.

Niepłodność jest zawsze zderzeniem się z trudną sytuacją, ponieważ płodność była, jest i będzie w cenie. Oczywiście historycznie rzecz biorąc ludzkość ceniła sobie o wiele bardziej płodność i posiadanie dzieci niż obecnie. Na pewno postawienie diagnozy o niepłodności stawia parę przed decyzją, jaki proces leczenia podjąć i jak długo kontynuować. Jest to też proces, który wymaga decyzji. Jest to bardzo obciążające i fizycznie od strony zdrowotnej, medycznej i finansowej, ale też psychicznej i społecznej, ponieważ często też otoczenie naciska na parę, aby miała dzieci, więc ten społeczny kontekst jest dla nich bardzo trudny. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie tego, że są małżeństwem i to małżeństwo jest sakramentem. Rodzicielstwo nie jest sakramentem. Rodzicielstwo jest na pewien okres życia małżonków im dane, jako pewne zadanie. Jest to pewien dar, ale też dar, który jest zadaniem tak, aby dziecko wychować i pozwolić mu żyć własnym życie, gdy przyjdzie czas - zaznacza prof. Dorota Kornas-Biela z KUL.

prof. Dorota Kornas-Biela: Doświadczenie niepłodności małżonków [Posłucha]

W trakcie wydarzenia i przedpołudniowej dyskusji poświęconej współczesnej rodzinie, a szczególnie małżonkom, którzy borykają się z problemem niepłodności lub trudnością zajścia w ciąże z różnych względów, jednym z poruszanych tematów były moralne aspekty in vitro, Swoim doświadczeniem w zakresie duszpasterstwa, a także pomocy parom, które korzystają lub rozważają taka metodę, aby zostać rodzicami, podzielił się z uczestnikami ks. prof. Andrzej Muszala z UP JP II w Krakowie.

Powinniśmy zwrócić uwagę, że chodzi o dramat niepłodności. Chodzi o zaradzenie problemowi niepłodności i od tego trzeba wyjść. In vitro jest jedną z alternatyw, z propozycji współczesnej nauki, medycyny, aby małżonkowie mogli uzyskać upragnione dziecko. I teraz trzeba się zastanowić, jakimi metodami pomóc tym małżonkom, bo pragną zrealizować jeden z głównych swoich celów, Tak jak chociażby rodzina Ulmów, która miała kilkoro dzieci. A kiedy tych dzieci w rodzinie nie ma to trzeba tym małżonkom pomóc, równocześnie zachowując etyczne standardy – mówi ks. prof. Andrzej Muszala z UPJP II.

ks. prof. Andrzej Muszala: "Moralne spekty in vitro [Posłuchaj]

W trakcie trzech sesji prelegenci omówili tematy dotyczące kwestii o świętości kobiety, mężczyzny, otwartości na dar życia oraz doświadczeniu niepłodności w życiu małżonków. Rodzina Ulmów we współczesnym świecie stanowi symbol niewyobrażalnego oddania wychowania ku wartościom takim, jak: wiara, miłosierdzie, rodzina czy pomoc bliźniemu. Szczególny aspekt świętości Ulmów wyrażał się w trosce o ludzkie życie.

Dlaczego ta rodzina? Jest jeden zasadniczy powód: szacunek dla życia. Błogosławiona rodzina Ulmów, małżonkowie Wiktoria i Józef Ulma przede wszystkim swoim życiem, swoim postępowaniem pokazali otwartość na życie i szacunek dla życia ludzkiego w podwójnym wymiarze. Z jednej strony dla życia swoich dzieci, które przejmowane były przez nich jako dar dany im od Pana Boga, a z drugiej strony dla życia każdego innego człowieka. zarówno swoich sąsiadów, bliskich, krewnych, którym pomagali w realizacji ich powołania do świętości, jak też ochronę życia tych, które było zagrożone. Mam tu na myśli przede wszystkim tych Żydów, których ukrywali z szacunku do życia i niestety oddali również swoje życie za tę ochronę – zaznacza ks. dr hab. Mirosław Brzeziński,prof. KUL, prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologii KUL.

Konferencja naukowa zakładała także dialog międzypokoleniowy, spotkanie z małżeństwami, które borykają się z problemem bezpłodności. Wśród uczestników nie zabrakło wielu młodych ludzi, którzy na KUL przyjechali także z innych uczelni. Temat rodziny i coraz większej liczby wyzwań, która stoi przed młodymi planującymi niezakładanie rodziny nie jest przez młodych omijany.

W kwestii podejścia do rodzicielstwa, myślę, że są dwie opcje w naszym społeczeństwie. Pierwsza to jest ta, która płynie z ewangelicznego przekazu, z nauczania samego Chrystusa o szacunku wobec każdego ludzkiego życia. I tę prawdę głosi Kościół. I jest druga, głośna w obecnej sytuacji społecznej, w ostatnich tygodniach. Między innymi dlatego podjęliśmy tę tematykę braku szacunku dla życia, niezrozumienia prawa do życia każdego człowieka, każdej istoty ludzkiej, która do życia została powołana. W tym kontekście chcemy, aby przynajmniej w części ta druga sesja odpowiedziała nam na pytania związane z możliwością leczenia niepłodności, czyli z naprotechnologią, z możliwością poczęcia dziecka in vitro, które jest sprzeczne z nauczaniem ewangelicznym i z nauczaniem Kościoła, ponieważ poczęcie dokonuje się poza organizmem kobiety i spojrzenia na te kwestie od strony moralnej, tak żeby zwłaszcza młodzi, ale też osoby starsze miały jasność i pewność co do pewnych zachowań, które są związane z przekazywaniem życia – dodaje ks. M. Brzezińśki.

ks. Mirosław Brzeziński: "Z szacunku do życia- o prawie do naturalnego poczęcia i narodzenia" [Posłuchaj]

Wiktoria i Józef Ulma oraz siedmioro ich dzieci zginęli z rąk niemieckich oprawców z powodu ukrywania kilku żydowskich rodzin. Rodzina Ulmów została zamordowana przez Niemców 22 marca 1944 roku. Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów rozpoczął się w 2003 roku. 17 grudnia 2022 roku Ojciec Święty Franciszek zaaprobował starania o beatyfikację i polecił ogłosić ich męczeństwo. Beatyfikacja miała miejsce 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu. To właśnie tam mieszkali Józef i Wiktoria Ulmowie wraz ze swymi dziećmi. W piątek, 28 lipca 2023 r. Sejm ustanowił rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów.